EVENTY PRAWNICZE W 2022 r. (konferencje prawnicze, szkolenia dla prawników, konferencje naukowe, warsztaty dla prawników, konkursy dla prawników etc.)

promowane wydarzenia

  • nowe wydarzenie
  • szkolenie

Sierpień 2022

20.08

II Ogólnopolski Kongres Nauk Penalnych pt. „Przestępstwo i kara. Ujęcie interdyscyplinarne

MS Teams

konferencja prawnicza, kryminologia, Ogólnopolski Kongres Nauk Penalnych, prawo karne

Kongres

27.08

II OKN „Prawo handlowe i rynki finansowe. Polska – Europa – świat”

Online - MS Teams

konferencja dla prawników, prawo handlowe, rynki finansowe

Konferencja

Wrzesień 2022

3.09

3rd International Conference on Human Rights

Poznań

Human Rights, konferencja dla prawników, The Center For American Studies

Konferencja

9.09

Drafting IT Contracts That Work – szkolenie z doświadczonym adwokatem z USA

Microsoft Teams

Center For American Studies, IT Contracts, umowy IT

Szkolenie

10.09

Nabór tekstów do monografii naukowej pt. “Prawa człowieka na świecie. Aspekty społeczne, polityczne, historyczne i prawne (Tom I)” [“Human Rights Around the World: Social, Political, Historical, and Legal Aspects” (Volume I)].

online

Nabór tekstów do monografii, Prawa człowieka na świecie, przyszłość praw człowieka

Spotkanie Naukowe

17.09

Akademia Marketingu Prawniczego

ZOOM

Akademia Marketingu Prawniczego, Marketing kancelarii, szkolenie dla prawników

Szkolenie

17.09

II Ogólnopolski Kongres Prawno-Gospodarczy pt. „Umowy w obrocie gospodarczym. Polska – Europa – świat”

Online - MS Teams

konferencja prawnicza, konferencje prawnicze 2022, Umowy w obrocie gospodarczym

Kongres

24.09

II International Academic Conference „Law, Medicine and Psychology”

Online

Law, Medicine and Psychology, The Center For American Studies

Konferencja

24.09

Podatki i finanse w Polsce i Europie. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne

MS Teams

konferencje dla prawników, podatki, prawo finansowe

Konferencja

29.09

I Ogólnopolska Konferencja Prawa Autorskiego im. Profesor Elżbiety Traple oraz konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat praw autorskich i praw pokrewnych

Kraków

konkurs dla prawników, praca doktorska, Prawo własności intelektualne

Konferencja

30.09

“Cryptocurrencies, Non-Fungible Tokens (NFTs) and Central Bank Digital Currencies (CBDCs): Law & Policy”.

Zoom

Center For American Studies, Cryptocurrencies, konferencje dla prawników

Szkolenie

Październik 2022

1.10

II Ogólnopolski Kongres Cywilistyczny pt. „Prawo cywilne i postępowanie cywilne w Polsce i Europie”

Online - MS Teams

konferencje prawnicze, konferencje prawnicze 2022, postępowanie cywilne, prawo cywilne

Kongres

14.10

Contract Drafting in English – szkolenie weekendowe (Mark Cohen, J.D., LL.M.)

Zoom

Center For American Studies, Contract Drafting in English, szkolenia dla prawników

Szkolenie

15.10

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dobra osobiste w Polsce, Europie i na świecie”.”

Zoom

Center For American Studies, dobra osobiste, konferencje prawnicze

Konferencja

21.10

Akademia Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej

Zoom

Akademia Retoryki, Center For American Studies, psychologia sądowa

Szkolenie

22.10

1st International Conference „People During War Conflicts – Then and Now: Legal, Political, Humanitarian and Economic Dimensions”

Online

konferencje dla prawników, law and politics, The Center For American Studies, warkey problems of war

Konferencja

Listopad 2022

5.11

II Ogólnopolski Kongres Prawno-Psychologiczny

Zoom

Center For American Studies, konferencje prawnicze, prawo i psychologia

Konferencja

18.11

The 1st Modern Lawyer’s Conference titled “The Hottest of the Hot: Law and Technology of Tomorrow”

Online

konferencje dla prawników, Law & Technology, The Center For American Studies

Konferencja

26.11

Wykrywanie nieszczerości w toku przesłuchań w postępowaniach cywilnych i karnych

ZOOM

Szkolenie

26.11

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne problemy prawa i ekonomii”

Online - MS Teams

Center For American Studies, problemy prawa i ekonomii, regulacje sektora bankowego

Konferencja

Grudzień 2022

1.12

OKN Prawa Medycznego

Rzeszów

ELSA Rzeszów, konferencje prawnicze, prawo medyczne

Konferencja

2.12

Secured Transactions – szkolenie z amerykańskim adwokatem (Val Loumber)

Zoom

Center For American StudiesCenter For American Studies, Secured Transactions, Valery Loumber

Szkolenie

17.12

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konstytucje i prawo konstytucyjne na świecie”

Online - MS Teams

Center For American Studies, Prawo Konstytucyjne, Stany wyjątkowe

Konferencja