Polecane wydarzenia

Czerwiec 2024

6.06

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Przyszłość Postępowania Cywilnego: analiza najnowszych zmian w Kodeksie Postępowania Cywilnego z marca 2024 roku

Google Meet

Koło Naukowe Postępowania Cywilnego UR, konferencje dla prawników, postępowanie cywilne

Konferencja

8.06

Crafting Legal Solutions for Modern Business Realities: Economic and Commercial Law Conference

WSAiB Gdynia / MS Teams

Crafting Legal Solutions, Economic and Commercial Law, University of Business and Administration

Konferencja

14.06

Ogólnopolski Kongres Nieruchomości

online

Center For American Studies, prawo budowlane, prawo podatkowe

Kongres

Lipiec 2024

20.07

III Ogólnopolski Kongres Prawa Medycznego

Online (Microsoft Teams)

Konferencja

Sierpień 2024

10.08

4th International Conference „Constitutions and Constitutional Law in the World”

Online - MS Teams

Konferencja

17.08

IV Ogólnopolski Kongres Nauk Penalnych pt. „Przestępstwo i kara. Ujęcie interdyscyplinarne”

Online (Microsoft Teams)

Kongres

31.08

II Ogólnopolska Konferencja „Transport, logistyka, infrastruktura”

Online - MS Teams

Konferencja

Wrzesień 2024

7.09

5th International Conference on Human Rights

Online - MS Teams

Konferencja

28.09

4th International Academic Conference „Law, Medicine and Psychology”

Online - MS Teams

Konferencja

Październik 2024

26.10

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Współczesne problemy prawa i polityki”

Online

Konferencja

Listopad 2024

15.11

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sport a prawo, psychologia, ekonomia i polityka”

Online (Microsoft Teams)

Center For European Studies, konferencja dla prawników 2024, prawo sportowe

Konferencja

23.11

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy prawa i ekonomiii”

Online - MS Teams

Konferencja

Grudzień 2024

21.12

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody rozwiązywania sporów. Polska – Europa – świat”

Online - MS Teams

Konferencja

Marzec 2025

29.03

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uzależnienia a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie”

Microsoft Teams

Center For American Studies, konferencja dla prawników, Uzależnienia a prawo

Konferencja

Kwiecień 2025

5.04

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a państwo i prawo. Aspekty społeczne, polityczne, historyczne i formalnoprawne”

Microsoft Teams

Konferencja

18.04

III Ogólnopolska Konferencja Teorii, Filozofii i Historii Prawa

Online - MS Teams

Center For European Studies, Filozofii i Historii Prawa, konferencja dla prawników 2024, Konferencja Teorii

Konferencja

25.04

IV Ogólnopolski Kongres Prawno-Podatkowy

Microsoft Teams

Center For European Studies, kongres prawniczy, prawo podatkowe

Kongres

Maj 2025

24.05

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Energetyka a prawo, ekonomia i nauki o bezpieczeństwie”

Online - MS Teams

Center for Science & Technology, konferencje dla prawników, prawo energetyczne

Konferencja

24.05

3rd International Conference ,,Sexuality in the Context of Law, Psychology & Social Sciences”

Microsoft Teams

Konferencja

Czerwiec 2025

7.06

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe technologie a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie”

Online - MS Teams

Center For European Studies, konferencja dla prawników, Nowe technologie

Konferencja

7.06

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe technologie a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie”

Online - MS Teams

konferencje dla prawników, Nowe technologie a prawo, Prawo nowych technologii

Konferencja

13.06

II Ogólnopolski Kongres Nieruchomości

Microsoft Teams

Kongres

Lipiec 2025

5.07

5th International Conference „Contemporary Problems of Law & Economics”

Online - MS Teams

Center For American Studies, legal and economic problems of Poland, The Center For European Studies

Konferencja

Sierpień 2025

9.08

5th International Conference „Constitutions and Constitutional Law in the World”

Online - MS Teams

Center For American Studies, Constitutional Law, konferencja dla prawników

Konferencja

Wrzesień 2025

27.09

5th International Academic Conference „Law, Medicine and Psychology”

Online - MS Teams

konferencje dl prawników, prawo medyczne, The Center For American Studies

Konferencja

Grudzień 2025

6.12

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zrównoważony rozwój. Aspekty prawne, ekonomiczne, polityczne i społeczne”

Microsoft Teams

Center For American Studies, konferencja dla prawników, Zrównoważony rozwój

Konferencja

20.12

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody rozwiązywania sporów. Polska – Europa – świat”

Online - MS Teams

Center For American Studies, konferencja dla prawników

Konferencja

Partnerzy

CFAS I LEXEVENTUM
Praktyki prawnicze i lex eventum
ELSA POLAND I LEX EVENTUM