Wyzwania współczesności w perspektywie prawa rzymskiego

Wyzwania współczesności w perspektywie prawa rzymskiego

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo!

Fundacja Utriusque Iuris ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wyzwania współczesności w perspektywie prawa rzymskiego”, która odbędzie się w dniach 10-11 maja 2019 na Uniwersytecie Warszawskim.

Współcześnie dynamicznie rozwijają się nowe gałęzie prawa. Popularność zdobywa technologia blockchain oraz inne nowe technologie, a w ślad za tym procesem podążają wysiłki ustawodawcy, by objąć ten innowacyjny obszar regulacjami. Wzrasta liczba ustaw z zakresu ochrony środowiska. Nowe osiągnięcia na polu medycyny i bioinżynierii pociągają za sobą konieczność ujęcia ich w systemach prawnych. Wciąż postępujące przemiany stanowią wyzwanie dla legislatorów oraz prawników. Wielu naukowców twierdzi, że dopiero stoimy u progu kolejnej rewolucji technologicznej, która przeobrazi nasz świat w stopniu wyższym niż jakiekolwiek z dotychczasowych wydarzeń.

Jak do wyżej opisanych kwestii ma się prawo rzymskie? Wybitny znawca prawa rzymskiego Henryk Kupiszewski napisał książkę zatytułowaną „Prawo rzymskie a współczesność”. Obecnie, po kilkudziesięciu latach od ukazania się pierwszego wydania tej pracy, kwestia relacji prawa rzymskiego do aktualnej rzeczywistości jest warta rozważenia ze względu na istotne zmiany które dokonały się w tym czasie. Czy konstrukcje prawne, stanowiące owoc namysłu jurystów rzymskich i europejskiej tradycji są w stanie wyjść naprzeciw wyzwaniom współczesności? I czy romanistyka może im cokolwiek zaproponować? Chcielibyśmy podjąć się próby odpowiedzi na te pytania i zastanowić się nad aktualnością wywiedzionych z prawa rzymskiego zasad i instytucji w nowym kontekście, który tworzą postępujące zmiany.

Wzorem lat ubiegłych w ramach dwudniowej konferencji odbędą się panele studenckie oraz eksperckie. Każdy dzień zostanie podzielony na bloki tematyczne, podział zostanie dokonany na podstawie treści nadesłanych zgłoszeń. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby niezależnie od etapu kariery naukowej, a zatem zarówno studentów i doktorantów, jak i pracowników naukowych.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu na konferencji prosimy o przesyłanie zgłoszeń według załączonego wzoru do dnia 16 kwietnia 2019 r. O zakwalifikowaniu referatu poinformujemy przed 25 kwietnia 2019 r. Prosimy o przygotowywanie wystąpień trwających nie więcej niż 15 minut.

Abstrakt: do 3 tys. znaków wraz ze spacjami.

Studentów i doktorantów prosimy ponadto o załączenie bibliografii oraz opinii pracownika naukowego o przygotowywanym wystąpieniu.

Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy przesyłać na adres: konferencja.ui@gmail.com

Wzór zgłoszenia:

https://www.dropbox.com/s/0eanr0z4265oq3u/OKN%20Fundacji%20Utriusque%20Iuris%202019.docx?dl=0

Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych wynosi 40 złotych. Staramy się jednak, aby w ogóle jej nie było!!!

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt mailowy (konferencja.ui@gmail.com).