Standardy przestrzegania praw człowieka w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym i innych naukach penalnych

Standardy przestrzegania praw człowieka w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym i innych naukach penalnych

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Standardy przestrzegania praw człowieka w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym i innych naukach penalnych

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/2207752145934886/

 • Data:

  2019-05-17

 • E-mail:

  tomasz.szelag@up.krakow.pl

 • Lokalizacja:

  Kraków

opis wydarzenia:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Wydział Politologii, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Społecznej, Katedra Administracji i Polityk Publicznych zaprasza do udziału wszystkich studentów w Konferencji pt. Standardy przestrzegania praw człowieka w polskim, europejskim i między narodowym prawie karnym i innych naukach penalnych. Tematyka konferencji koncentruje się na wskazaniu i przeanalizowaniu czynników kształtujących standardy ochrony praw człowieka w polskiej i międzynarodowej karnistyce. Poglądy badawcze i doktrynalne ewoluowały na przestrzeni lat, konsekwentnie wzmacniając funkcję gwarancyjną prawa karnego. Wojny paradygmatów sprzyjały kształtowaniu aksjologii prawa karnego, a w konsekwencji podwyższaniu standardów reagowania w ostateczności (ultima ratio) na popełnione przestępstwo.

Konferencja odbywa się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara

Konferencja koncentrować będzie się na następujących zagadnieniach: Bloki tematyczne:
I Blok: Standardy przestrzegana praw człowieka w polskim prawe karnym

II Blok: Standardy przestrzegania praw człowieka w europejskim prawie karnym

III Blok: Standardy przestrzegana praw człowieka w międzynarodowym prawie karnym

IV Blok: Standardy przestrzegana praw człowieka w innych naukach penalnych

Informacje organizacyjne:
1. Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z krótkim abstraktem należy przesłać drogą emailową do dnia 17 kwietnia 2019 r. na adres: tomasz.szelag@up.krakow.pl

2. opłata konferencyjna wynosi dla wszystkich uczestników 200 zł, obejmuje koszty cateringu (w tym obiadu), a także przygotowanie materiałów konferencyjnych oraz planowanej publikacji monografii pokonferencyjnej.

3. Płatności należy dokonać przelewem do dnia 24 kwietnia 2019 r. na konto: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków. NIP 675-02-00-195. Konto PEKAO S.A. 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 z dopiskiem „DK 378 + Imię i nazwisko”.

4. Artykuł konferencyjny należy przesłać w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

W razie rezygnacji z udziału w konferencji wpłata nie podlega zwrotowi.

W razie pytań prosimy o wiadomość prywatna za pośrednictwem messengera.