Spotkanie inaugurujące Klub Prawnika

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Spotkanie inaugurujące Klub Prawnika

 • Kategoria:

  Sympozjum

 • Data:

  2019-11-13

 • E-mail:

  joanna.repec@fdds.pl

 • Lokalizacja:

  Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie, ul. Przybuszewskiego 20/24 Warszawa

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu inaugurującym Klub Prawnika, które odbędzie się 13 listopada 2019 roku w godzinach 9:00-14:00 w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przy ul. Przybyszewskiego 20/24 w Warszawie. Wykład inaugurujący na temat dziecka w sytuacji przemocy w rodzinie poprowadzi dr Grzegorz Wrona – adwokat, certyfikowany specjalista i superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie .

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. Nasze działania realizujemy mi.in: poprzez Centrum Pomocy Dzieciom które, stanowi specjalistyczną placówkę na terenie Warszawy, świadczącą interdyscyplinarną pomoc dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom lub opiekunom, a także profesjonalistom pomagającym dzieciom krzywdzonym. Nasi podopieczni w jednym miejscu otrzymują pomoc wielu specjalistów: psychologa, psychiatry, pediatry, pracownika socjalnego, prawnika. Dzieci w przyjaznych warunkach są przygotowywane do uczestniczenia w procedurach karnych, w Centrum znajduje się Przyjazny Pokój Przesłuchań, z którego korzystają warszawskie sądy.

W ramach realizowanego przez FDDS programu Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku tworzymy Klub Prawnika, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności prawników z zakresu spraw z udziałem dzieci z różnych dziedzin prawa, w szczególności z zakresu prawa karnego oraz rodzinnego. Ważnym elementem Klubu Prawnika jest także konsolidacja środowiska prawniczego, wzajemna wymiana doświadczeń zawodowych, przepracowywanie bieżących problemów w pracy dotyczącej spraw z udziałem dzieci, a także poszerzenie wiedzy psychologicznej niezbędnej do prowadzenia tego typu spraw.

Klub Prawnika poprzez cykliczne spotkania (co dwa miesiące) będzie oferował różne formy działalności – m.in. spotkania seminaryjne, wykłady, warsztaty prowadzone przez ekspertów z zakresu prawa i psychologii, planujemy dystrybucję publikacji i materiałów edukacyjnych przydatnych w obszarach prawnej ochrony dziecka. Do udziału w Klubie Prawnika zapraszamy prawników prowadzących sprawy z udziałem dzieci lub chcących prowadzić takie sprawy, w szczególności adwokatów, radców prawnych, prawników organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu oraz ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres joanna.repec@fdds.pl,