PRAWO PRACY W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  PRAWO PRACY W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU

 • Strona wydarzenia:

  https://forms.gle/XSk5vrYnxzwM9kef9

 • Kategoria:

  Szkolenie

 • Data:

  2023-01-11

 • E-mail:

  fidesconsultingpl@gmail.com

 • Lokalizacja:

  ONLINE

opis wydarzenia:

Rok 2023 niesie wiele zmian w prawie pracy. Część z nich znalazła już odzwierciedlenie
w obowiązujących przepisach, część jest wciąż przedmiotem prac legislacyjnych. Wprowadzane zmiany dają impuls do przypomnienia zasad funkcjonowania niektórych instytucji prawa pracy oraz ich praktycznego zastosowania.
O tym wszystkim opowiemy na szkoleniu : Prawo pracy w jednostce samorządu terytorialnego
w 2023 roku
Szkolenie odbędzie się w dniu 11 stycznia 2023 roku o godz. 10.00.
Dla kogo szkolenie ?
✓ Szkolenie przewidziane jest dla pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów
marszałkowskich, samorządowych jednostek organizacyjnych i samorządowych osób
prawnych, odpowiedzialnych za stosowanie prawa pracy.
Jaki jest cel szkolenia ?
✓ Celem szkolenia jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie przepisów
prawa pracy i zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami.
Program szkolenia
1) Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku;
a) wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na pełen etat,
b) wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na część etatu,
c) wynagrodzenie w przypadku umów zlecenia lub o świadczenie usług,
d) wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku.
2) Dieta z tytułu podróży służbowej w 2023 roku;
a) pojęcie podróży służbowej,
b) świadczenia przysługujące w związku z podróżą służbową,
c) wysokość diety w 2023 roku.
3) Urlopy rodzicielskie w 2023 roku;
a) ochrona stosunku pracy,
b) wymiar urlopu rodzicielskiego,
c) wysokość zasiłku macierzyńskiego,
d) zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego,
e) urlop ojcowski,
f) opieka nad dzieckiem do 14 roku życia,
g) elastyczna praca dla rodziców dzieci do lat 8.
4) Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej;
a) zakaz niekorzystnego traktowania pracownika,
b) umowa o pracę na okres próbny,
c) elementy umowy o pracę,
d) informacja o warunkach zatrudnienia,
e) umowa o pracę na czas określony,
f) czas pracy,
g) dodatkowe dni wolne od pracy.
5) Praca zdalna w Kodeksie pracy;
a) pojęcie pracy zdalnej,
b) regulowanie pracy zdalnej u pracodawcy,
c) zasady bhp i ocena ryzyka zawodowego,
d) zwrot kosztów świadczenia pracy w domu,
e) rozkład czasu pracy,
f) kontrola pracodawcy,
g) okazjonalna praca zdalna.
6) Kontrola trzeźwości w miejscu pracy;
a) podstawy zastosowania kontroli,
b) regulacje wewnętrzne,
c) obowiązki informacyjne pracodawcy,
d) dokumentacja kontroli i przetwarzania danych osobowych,
e) odpowiedzialność pracownika.
7) Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023;
a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,
b) podstawa ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego,
c) odpis na fundusz socjalny.
8) Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych.
9) Dyskusja.
10) Zakończenie.

Forma szkolenia
✓ Szkolenie przeprowadzone będzie w formie online w wymiarze 4 godzin. Każdy ze zgłoszonych
uczestników otrzyma link umożliwiający wzięcie udziału w szkoleniu oraz materiały
szkoleniowe na podany adres e-mail.
Co zawierają materiały szkoleniowe ?
Materiały szkoleniowe zawierają :
✓ Wyciągi z obowiązujących przepisów prawa
✓ Wzory dokumentów
✓ Praktyczne wyjaśnienia
Prowadzący szkolenie
✓ radca prawny Łukasz Jaroszewski, specjalista w zakresie samorządu terytorialnego, zajmujący
się od 19 lat obsługą prawną urzędów gmin i ich jednostek organizacyjnych,
Termin szkolenia
11 stycznia 2023 roku, godz. 10.00.
Koszt szkolenia
Koszt szkolenia wynosi 390 brutto od każdego uczestnika.
Wpłaty należy dokonać na konto FIDES CONSULTING Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
93 1090 1131 0000 0001 4482 8301, na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu.
Dane kontaktowe :
Fides Consulting Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
e-mail : fidesconsultingpl@gmail.com
tel. 62 741 43 87
Zgłoszeń prosimy dokonywać na formularzu zamieszczonym pod linkiem :
https://forms.gle/XSk5vrYnxzwM9kef9