Prawnoporównawcza analiza na tle seksualnym

Prawnoporównawcza analiza na tle seksualnym

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Koło Naukowe Prawa Karnego Porównawczego UMCS ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Prawnoporównawcza analiza przestępstw na tle seksualnym”, która odbędzie się 29 marca 2019 roku (tj. piątek) od godziny 10.00 w sali 110 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Celem konferencji jest kompleksowe spojrzenie na regulacje prawne różnych państw świata dotyczące przestępstw na tle seksualnym. Różnice można odnaleźć nie tylko w wysokości przewidzianej kary, lecz także na poziomie typizacji przestępstw, dlatego istnieje wiele możliwości przedstawienia wskazanej tematyki.
Konferencja adresowana jest do studentów oraz doktorantów pochodzących z ośrodków akademickich z całej Polski.Po zamknięciu nadsyłania zgłoszeń Organizatorzy, we współpracy z pracownikami naukowymi UMCS, dokonają ostatecznej, merytorycznej selekcji zgłoszeń nadesłanych w terminie i wybiorą abstrakty, które najpełniej realizują założony cel.
Konferencja odbędzie się w ciągu jednego dnia, jej długość jest zależna od ilości zgłoszonych prelegentów. Przewidywany czas wystąpienia to 15 minut. Sala konferencyjna wyposażona jest w sprzęt multimedialny (rzutnik i ekran), możliwe jest przygotowanie prezentacji (którą prosimy wcześniej przesłać na adres e-mail Koła). Na zakończenie konferencji każdy z prelegentów otrzyma certyfikat potwierdzający czynny udział, a także drobne upominki. Certyfikat uzyska osoba, która faktycznie wygłosi swój referat w dniu konferencji (również w przypadku współautorstwa).Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w drodze poniższego formularza do 8 marca 2019 r. pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdEPRsWiI4S2W1aIeU3X39CiJEXSx2vfsOWBLx77XnJX_O6g/viewformOPŁATA KONFERENCYJNA
Opłata rejestracyjna wynosi 30 zł i dotyczy zgłoszonych uczestników czynnych. W przypadku współautorstwa każdy z autorów jest zobowiązany uiścić opłatę.

Serdecznie zachęcamy do czynnego i biernego uczestnictwa w wydarzeniu!