OKN „Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z perspektywy prawa prywatnego”

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego Prawa Cywilnego USUS IURIS działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z perspektywy prawa prywatnego”
✅ Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, potoczenie nazywane OC, jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego. Obejmuje ono sytuację, gdy ubezpieczony jest zobligowany do zniwelowania wyrządzonych przez niego szkód. Źródłem szkody może być zarówno czyn niedozwolony jak i niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Celem organizowanej konferencji jest w szczególności pochylenie się nad regulacjami dotyczącymi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i szerokim spektrum zastosowania tego ubezpieczenia. Będzie to doskonała okazja do zapoznania się z różnymi spojrzeniami na tę instytucję prawa prywatnego, a w szczególności ścisłej korelacji z problematyką odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. Wierzymy, że organizowane wydarzenie stanowić będzie przestrzeń do poszerzenia wiedzy oraz wymienienia spostrzeżeń dotyczących tak doniosłej tematyki, jaką niewątpliwie jest ubezpieczenie OC
✅ Do wygłoszenia referatów zapraszamy nie tylko studentów kierunków prawniczych, ale również aplikantów zawodów prawniczych, doktorantów i doktorów nauk prawnych zainteresowanych tematyką ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych osób z całej Polski, pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz szeroko pojętego prawa prywatnego.
✅ Konferencja odbędzie się:
▪ dnia 27 marca 2021 roku
▪ godzina 9:30
▪ Platforma Microsoft Teams
✅ Uczestnictwo czynne – opłata zostanie ustalona stosownie do kosztów przygotowania certyfikatu uczestnictwa i jego wysyłki.
✅ Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz umieszczenie w nim abstraktu poprzez link:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfU…/viewform
✅ W przypadku współautorstwa prosimy, aby każdy z prelegentów wypełnił formularz zgłoszeniowy.
✅ Abstrakt powinien: liczyć do 250 słów. Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 10 minut. W przypadku współautorstwa referatu czas na prezentację wynosi 15 minut.
✅ Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 10 marca 2020 r.
✅ Uczestnictwo bierne – bezpłatne. Prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod linkiem:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfjus09WZmkRv…/viewform
Termin zgłoszeń uczestników biernych do dnia 23 marca 2021 (do godziny 20:00)!
✅ Pytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy:
konferencja.ususiuris@gmail.com
Przez cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Organizatorzy