OKN Prywatnoprawna ochrona konsumenta

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego Prawa Cywilnego USUS IURIS działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Prywatnoprawna ochrona konsumenta”.

✅ Prawo konsumenckie to bez wątpienia dynamicznie rozwijająca się dziedzina prawa. Zarówno w polskim, jak i w ogólnoeuropejskim obrocie prawnym zwraca się coraz to większą uwagę na regulację stosunków prawnych pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Wiąże się to z poszerzaniem zakresu ochrony obejmującej konsumentów jako modelowo słabszej strony obrotu gospodarczego.

✅ Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na rozwój obrotu konsumenckiego oraz jego wpływu na życie codzienne, mając na uwadze zwłaszcza pozycję konsumenta w polskim prawie cywilnym. Rozważając tę problematykę, trzeba równocześnie pamiętać o istotnym wpływie prawodawstwa europejskiego na kształtowanie się krajowego porządku prawnego w zakresie ochrony konsumentów.
Do wygłoszenia referatów zapraszamy nie tylko studentów kierunków prawniczych, ale również aplikantów zawodów prawniczych i doktorantów zainteresowanych szeroko pojętą tematyką obrotu konsumenckiego. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych osób z całej Polski, pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz szeroko pojętego prawa prywatnego.

✅ Konferencja odbędzie się:
▪ dnia: 14 sierpnia 2021 roku
▪ godzina: 9:00
▪ Platforma Microsoft Teams

✅ Uczestnictwo czynne – opłata zostanie ustalona stosownie do kosztów przygotowania certyfikatu uczestnictwa i jego wysyłki.

✅ Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1zZauIUjkIqIxtvQMUwRFhnnRhm6UPwl1K3Do0bDXyk0/edit?fbclid=IwAR1VLD3E4z0FNwjKYrM_vBvUA2-ZqUUyb3vlZwz-_7zss1KREAKXB0aXJ6Y

!Termin składania abstraktów – do dnia 04 sierpnia 2021 roku!

✅ Abstrakt powinien: liczyć do 250 słów w języku polskim. Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 10 minut. W przypadku współautorstwa referatu czas na prezentację wynosi 15 minut.

✅ Wyniki naboru abstraktów ogłosimy do dnia 07 sierpnia 2021 roku

✅ Uczestnictwo bierne – bezpłatne. Prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1LyU1jjdJM_5zW4bnPD7gBFEuG7lQm0tuq2X20O7am2c/edit?fbclid=IwAR2_8nIANnbjnNLnfAAUpiXkVkHniOYqtfo5DItxJn2Xwo2us9cMlVLI_oM

!Termin zgłoszeń uczestników biernych do dnia 13 sierpnia 2021 roku (do godziny 20:00)!

✅ Pytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy:
konferencja.ususiuris@gmail.com

Przez cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.