OKN „Pozycja stron procesowych w polskim postępowaniu karnym”

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  OKN „Pozycja stron procesowych w polskim postępowaniu karnym”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/230497794883103/

 • Data:

  2020-05-21

 • E-mail:

  studenckiekolonaukpenalnych@gmail.com

 • Lokalizacja:

  On-line

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2020-05-14

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt poinformować, że Studenckie Koło Nauk Penalnych pod egidą Katedry Postępowania Karnego podjęło wspólną inicjatywę organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pozycja stron procesowych w polskim postępowaniu karnym”. Konferencja ta odbędzie się dnia 21 maja 2020 r. w formie on-line.

Za główny cel konferencji obrano merytoryczną wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze tematyki związane z pozycją stron procesowych w polskim postępowaniu karnym. Ponadto przedsięwzięcie to stworzy możliwość nawiązania szeroko rozumianej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk oraz zaprezentowania aktualnych rozwiązań praktycznych i teoretycznych dotyczących wskazanej problematyki.

WAŻNE INFORMACJE:

1. CZAS I MIEJSCE: 21 maja 2020 r.
Konferencja odbędzie się w formie on-line, poprzez publikację uczestnikom Konferencji przesłanych wcześniej nagrań wystąpień.

2. UDZIAŁ CZYNNY:
Osoby zainteresowane udziałem czynnym są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podania abstraktu (max. 250 słów) do dnia 14 maja 2020 r.

Osoby zainteresowane udziałem czynnym zostaną poinformowane przez Komitet Organizacyjny drogą mailową o zakwalifikowaniu się abstraktów do dnia 15 maja 2020 r.

Przewidywany czas wygłoszenia referatu wynosi 10 minut.
Udział czynny jest bezpłatny.

3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
Link do formularza zgłoszeniowego:

https://drive.google.com/open?id=1T2QeufBGjKs2PE9WLk0L-RUapVe2mgTvyLPfRpA690Q

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy:

studenckiekolonaukpenalnych@gmail.com

W temacie e-mail prosimy wpisać tytuł Konferencji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką procesu karnego!