Ogólnopolski Kongres Nieruchomości. Prawo – Finanse – Podatki

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Ogólnopolski Kongres Nieruchomości. Prawo – Finanse – Podatki

 • Strona wydarzenia:

  https://fb.me/e/1xd5PcWYa

 • Kategoria:

  Kongres

 • Facebook:

  https://fb.me/e/1xd5PcWYa

 • Data:

  2022-01-22

 • E-mail:

  cfaspoland@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Online

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2022-01-13

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo!
Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Nieruchomości.

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 22 stycznia 2022 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 23 stycznia 2022).

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat nieruchomości przez pryzmat prawa, finansów i podatków.Podczas konferencji chcielibyśmy dokonać bieżącej analizy sytuacji na rynku nieruchomości, ale również zachęcić do głębszej refleksji na temat perspektyw, kierunków oraz form dalszego rozwoju tego rynku.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Historia rynku nieruchomości
• Wpływ problemów gospodarczych na wzrost cen nieruchomości
• Prawo podatkowe a nieruchomości
• Czynniki wpływające na wartość nieruchomości
• Pandemia COVID-19 a przyszłość rynku nieruchomości
• Rozwój lokalnych rynków nieruchomości
• Inwestowanie w nieruchomości
• Finansowanie nieruchomości kredytem hipotecznym
• Najem oraz podnajem nieruchomości
• Efektywność biur nieruchomości
• Problematyka podziału nieruchomości
• i wiele innych!Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
UCZESTNICTWO CZYNNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) z zachowaniem wymogów formalnych oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/1vWfXZTh73XeYNdp6
• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3
• Powyższych czynności należy dokonać do godz. 23.59 dnia 13 stycznia 2022 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 15 stycznia 2022 r.Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 14 stycznia 2022 r.

UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/ZdkzMkmhEobgLpN87
• Czynności tej należy dokonać do godz. 23.59 dnia 16 stycznia 2022 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 18 stycznia 2022 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji)

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat papierowy dostarczany pocztą
• 109 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailowąUCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.Jak zatytułować przelew?

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa pt. „Nieruchomości. Prawo – finanse – podatki”.
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT;
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi;
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów);
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień);
• Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane pocztą tradycyjną/mailową w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski);
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorem Konferencji, panem Alexem Statkevychem: statkevych@cfasofficial.com (z panem Statkevychem komunikować się można w językach polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim).

Do zobaczenia na konferencji!