Ogólnopolska Konferencja online ,,Prawo i transport lotniczy w czasie wojny i pokoju”

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Ogólnopolska Konferencja online ,,Prawo i transport lotniczy w czasie wojny i pokoju”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/850506412741758?ref=newsfeed

 • Data:

  2022-12-02

 • E-mail:

  zgloszeniakolonaukowe@gmail.com

 • Lokalizacja:

  MS Teams online

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2022-11-15

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Instytut Nauk Prawnych WPIA Uniwersytetu Śląskiego, Zespół badań nad prawem lotniczym oraz Koło naukowe Prawa Lotniczego i Kosmicznego ,,Kosmolot’’ Konferencji naukowej online pt. ,,Prawo i transport lotniczy w czasie wojny i pokoju’’, która odbędzie się dnia 2 grudnia 2022 roku (piątek) na platformie MSTeams.
Konferencja jest skierowana nie tylko studentów/doktorantów studiów prawniczych, ale także do innych kierunków.
Osoby zainteresowane czynnym udziałem w wydarzeniu prosimy o wysyłanie swoich zgłoszeń razem z abstraktem na adres email: zgloszeniakolonaukowe@gmail.com do dnia 15 listopada 2022 r. oraz o wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc2…/viewform…
Abstrakt powinien zawierać do 500 wyrazów oraz bibliografię. Istnieje możliwość wystąpienia w języku angielskim. Informacja, co do akceptacji abstraktu zostanie podana najpóźniej do 18 listopada 2022 roku.
Zgłoszenia uczestnictwa biernego do 20 listopada 2022 r. poprzez formularz uczestnictwa:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe3SeKZ…/viewform…
Proponowany obszar wystąpień prelegentów:
1. Aspekty prawne bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego
2. Aspekty psychologiczne bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego
3. Procedury lotnicze
4. Aspekty pracy załóg lotniczych w kontekście bezpieczeństwa lotniczego
5. Bezpieczeństwo portów lotniczych
6. Organizacje i agencje lotnicze
7. Programy bezpieczeństwa lotniczego
8. Aspekty techniczne
9. Certyfikacja
10. Standardy bezpieczeństwa lotniczego w państwach członkowskich UE i państwach trzecich
11. Aspekty wojskowe
12. Aspekty odnoszące się do zamknięcia przestrzeni powietrznej
13. Bezzałogowe statki powietrzne
14. Terroryzm lotniczy
15. Konflikty zbrojne
16. Cyberbezpieczeństwo
Można też zgłaszać wystąpienia, które poruszają aspekty niewymienione powyżej, ale wpisują się w temat Konferencji.
Zarówno czynny jak i bierny udział jest bezpłatny. Uczestnictwo będzie potwierdzone odpowiednim certyfikatem, który zostanie przesłany uczestnikom na podane w zgłoszeniu adresy email.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia wszelkich zmian, np. w kwestii daty organizowanego wydarzenia czy jego formy.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.
Organizatorzy,
mgr Agnieszka Fortońska
Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych