Ogólnopolska Konferencja online: Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Ogólnopolska Konferencja online: Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/1252134888645696?ref=newsfeed

 • Data:

  2022-05-20

 • E-mail:

  zgloszeniakolonaukowe@gmail.com

 • Lokalizacja:

  MS Teams online

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2022-05-05

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Instytut Nauk Prawnych WPIA Uniwersytetu Śląskiego, Zespół badań nad prawem lotniczym oraz Koło naukowe Prawa Lotniczego i Kosmicznego ,,Kosmolot’’ Konferencji naukowej online pt. ,,Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego’’, która odbędzie się dnia 20 maja 2022 roku (piątek) na platformie MS Teams.
Osoby zainteresowane czynnym udziałem w wydarzeniu prosimy o wysyłanie swoich zgłoszeń razem z abstraktem na adres email: zgloszeniakolonaukowe@gmail.com do dnia 5 maja 2022 r. oraz o wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_A394kAPqgnOxhqv8nHu88dtMueFJ-9BLvddwr9mBTFHCzw/viewform?usp=sf_link
Abstrakt powinien zawierać od 500 wyrazów oraz bibliografię. Istnieje możliwość wystąpienia w języku angielskim. Informacja, co do akceptacji abstraktu zostanie podana najpóźniej do 8 maja 2022 roku.
Zgłoszenia uczestnictwa biernego do 12 maja 2022 r. poprzez formularz uczestnictwa:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJjKKrvzfRvWJf4rlSHTeQSfjfsoAUclk9V77IUoD481zWIQ/viewform?usp=sf_link
Proponowany obszar wystąpień prelegentów:
1. Aspekty prawne bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego
2. Aspekty psychologiczne bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego
3. Procedury lotnicze
4. Aspekty pracy załóg lotniczych w kontekście bezpieczeństwa lotniczego
5. Bezpieczeństwo portów lotniczych
6. Organizacje i agencje lotnicze
7. Programy bezpieczeństwa lotniczego
8. Aspekty techniczne
9. Certyfikacja
10. Standardy bezpieczeństwa lotniczego w państwach członkowskich UE i państwach trzecich
11. Aspekty wojskowe
12. Aspekty odnoszące się do zamknięcia przestrzeni powietrznej
13. Pandemia Covid-19
14. Bezzałogowe statki powietrzne
Można też zgłaszać wystąpienia, które poruszają aspekty niewymienione powyżej, ale wpisują się w temat Konferencji.
Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1252134888645696
Zarówno czynny jak i bierny udział jest bezpłatny. Uczestnictwo będzie potwierdzone odpowiednim certyfikatem, który zostanie przesłany uczestnikom na podane w zgłoszeniu adresy email.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia wszelkich zmian, np. w kwestii daty organizowanego wydarzenia czy jego formy.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.
Organizatorzy,
mgr Agnieszka Fortońska oraz członkowie Koła naukowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego ,,Kosmolot’’
Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych