Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stosunki pracy w dobie pandemii”

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stosunki pracy w dobie pandemii”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/179708356909395

 • Data:

  2021-03-25

 • E-mail:

  skpp@stud.umk.pl

 • Lokalizacja:

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2021-03-10

opis wydarzenia:

Studenckie Koło Prawa Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katedra Prawa Pracy WPiA UMK mają zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Stosunki pracy w dobie pandemii”, która odbędzie się 25 marca 2021 r. w godzinach 9:00 – 17:00 za pośrednictwem platformy MS Teams.

Utrzymująca się w Polsce już od niemal roku sytuacja epidemiologiczna oddziałuje na każdą płaszczyznę funkcjonowania państwa oraz jednostek stanowiących jego istotę. Przedmiotowa Konferencja poświęcona zostanie zagadnieniom, które tworzą obraz stosunków pracy w obecnej rzeczywistości. Jej celem będzie dyskusja nad problemami z jakimi na co dzień spotykają się pracownicy, pracodawcy, ich przedstawiciele oraz instytucje, które w relacjach tych podmiotów mają niebagatelne znaczenie. Nie pragniemy natomiast refleksji ograniczyć wyłącznie do wniosków wywodzonych z analiz stricte prawniczych. Dla kompleksowego rozważenia wpływu pandemii na stosunki pracy liczymy na głosy przedstawicieli innych środowisk nauki.

Konferencja adresowana jest zatem do ekspertów, doktorantów i studentów, których obszar zainteresowań znajduje się w obrębie prawa, psychologii, socjologii lub ekonomii.

Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym lub biernym powinny zgłosić chęć udziału w Konferencji poprzez uzupełnienie poniższego formularza. Osoby chcące wziąć czynny udział w Konferencji zobowiązane są do wypełnienia formularza wraz z nadesłaniem w nim abstraktu do 10 marca 2021 r. Na podstawie otrzymanych abstraktów Komitet Naukowo-Organizacyjny Konferencji złożony z pracowników naukowych Katedry oraz przedstawicieli Koła dokona wyboru prelegentów.

Abstrakt powinien:
• Składać się z nie więcej niż 300 słów;
• Określać główne tezy wystąpienia;
• Wskazywać na metodologię badawczą;
• Zawierać bibliografię (bibliografia nie będzie wliczana do ww. limitu słów);
• Wymogi edytorskie: czcionka 12 Times New Roman; interlinia 1,5; format pliku pdf.

Organizatorzy, w ciągu kilku dni po zakończeniu naboru, poinformują zakwalifikowanych prelegentów o planowanej godzinie jego wystąpienia oraz prześlą link do Platformy MS Teams. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa biernego otrzymają link do Platformy w wiadomości zwrotnej.
Zakwalifikowani prelegenci przydzieleni zostaną do wyróżnionych paneli. Organizatorzy przewidują panel ekspercki i panele doktorancko-studenckie. Prosimy przy tym, by długość wystąpienia w panelach doktorancko-studenckich nie przekraczała 15 minut.
Nie przewiduje się opłat zarówno za uczestnictwo czynne, jak i bierne.
Organizatorzy prześlą wszystkim prelegentom certyfikaty uczestnictwa w formie elektronicznej lub papierowej.

Przykładowe tematy wystąpień:
• wpływ pandemii na sytuację młodych pracowników;
• zmiany legislacyjne w Kodeksie pracy;
• wpływ pracy zdalnej na istotę stosunku pracy;
• rozwiązanie stosunku pracy w dobie pandemii;
• praca zdalna a przepisy BHP.

Organizatorzy Konferencji przewidują możliwość wydania monografii naukowej, zawierającej najważniejsze tezy wygłoszonych wygłoszone przez prelegentów. Więcej informacji w tym zakresie prelegenci otrzymają po zakończeniu wydarzenia.

Wszelkie pytania dotyczące Konferencji prosimy kierować drogą mailową na adres: skpp@stud.umk.pl

Formularza uczestnictwa czynnego:
https://forms.gle/PpN4NQZ1QkdErmbn6

Link do formularza uczestnictwa biernego:
https://forms.gle/jVTUPKESWkMErakG9

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy Konferencji
– Studenckie Koło Prawa Pracy UMK
– Katedra Prawa Pracy WPiA UMK