Ogólnopolska konferencja naukowa „Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym”

Ogólnopolska konferencja naukowa "Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym"

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Ogólnopolska konferencja naukowa „Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym”

 • Kategoria:

  Spotkanie Naukowe

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/338073753475018/

 • Data:

  2019-03-01

 • E-mail:

  spc.sknp.umcs@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Lublin

opis wydarzenia:

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym” organizowaną przez Sekcję Prawa Cywilnego, we współpracy z Katedrą Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego.
Wydarzenie odbędzie się 1 marca 2019 r. (piątek) na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Konferencja adresowana jest do studentów oraz doktorantów z krajowych ośrodków akademickich. Szczegółowy harmonogram konferencji zostanie przedstawiony po zakończeniu naboru abstraktów.

Celem konferencji jest z jednej strony teoretyczne spojrzenie na poszczególne zagadnienia związane ze wskazanym tematem, z drugiej zaś przedstawienie i omówienie aspektów praktycznych zastosowania środków zaskarżenia. Zagadnienia koncentrować się będą wokół środków odwoławczych mogących doprowadzić do zmiany bądź uchylenia orzeczenia. Pragniemy zwrócić uwagę uczestników na charakterystykę poszczególnych środków, ich podobieństwa oraz różnice, a także na celowość ich istnienia w porządku prawnym.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza, który jest dostępny na stronie:
https://bit.ly/2SjLOoW
Rejestracji można dokonywać do 24 lutego 2019 r. (niedziela) do godziny 23:59. Informację o przyjęciu na konferencję otrzymają Państwo drogą mailową w ciągu kilku dni od zakończenia rejestracji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów. Zgłoszenia, które nie będą spełniały ww. wymogów, będą odrzucane.

Wystąpienie na konferencji nie powinno przekraczać 10 minut.
Opłata za czynny udział w konferencji wynosi 50zł, a uiszczana będzie przy okazji rejestracji w dniu wydarzenia.

Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość uzyskania certyfikatu za uczestnictwo bierne – warunkiem jest obecność na co najmniej dwóch panelach tematycznych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą mailową: spc.sknp.umcs@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS