Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Reżimy odpowiedzialności karnej w służbach mundurowych”

konferencja prawnicza

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „REŻIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH”

Koło Naukowe Prawa Karnego działające przy Katedrze Prawa Karnego WPiA UMK w Toruniu, serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Reżimy odpowiedzialności prawnej w służbach mundurowych”, która odbędzie się 27-28 lutego 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 27 lutego odbędzie się wyłącznie panel ekspercki, a 28 lutego – panel studencko – doktorancki. Z związku z tym konferencja jest adresowana zarówno do studentów oraz doktorantów szkół doktorskich, jak i środowisk naukowych oraz przedstawicieli praktyki.

Dyscyplina i odpowiedzialność w służbach mundurowych jest istotnym czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu całej organizacji oraz realizacji nałożonych na nią zadań ustawowych. Działalność służb mundurowych ma ponadto ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie państwa. Właśnie dlatego funkcjonariuszom tych służb stawiane są szczególne wymagania w tym zakresie. Ogólnopolska konferencja ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej w służbach mundurowych. Konferencję pragniemy skierować do studentów oraz doktorantów szkół doktorskich, ale również do środowisk naukowych i przedstawicieli praktyki.

Mając na względzie wachlarz zagadnień mieszczących się w przedstawionym temacie organizujemy konferencję, której tematyka pozwoli na podjęcie głębszej refleksji nad tym aspektem prawa karnego. W ramach konferencji przewidziany będzie czas nie tylko na poszerzenie zagadnień czysto teoretycznych (poprzez wysłuchanie referatów prelegentów), ale również wzięcie aktywnego udziału w dyskusji, co umożliwi podzielenie się przemyśleniami uczestników na przedmiotowy temat.