Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Reforma polskiej procedury cywilnej w teorii i praktyce”

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Reforma polskiej procedury cywilnej w teorii i praktyce”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/449562049048695/

 • Data:

  2020-03-03

 • E-mail:

  spc.sknp.umcs@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Lublin

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2020-02-05

opis wydarzenia:

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS ma zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Reforma polskiej procedury cywilnej w teorii i praktyce” organizowaną przez Sekcję Prawa Cywilnego we współpracy z Katedrą Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Konferencja odbędzie się 3 marca 2020 r. (wtorek) o godzinie 11.00 na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Jest ona adresowana jest do studentów i doktorantów z ośrodków akademickich z całego kraju. Szczegółowy harmonogram konferencji zostanie przedstawiony po zakończeniu naboru abstraktów.

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła największą nowelizację k.p.c. od lat, która w założeniu ma usprawnić przebieg postępowania. Właściwie nie ma instytucji procesowych, które nie zostały dotknięte skutkami nowelizacji. Rozwiązania nowatorskie i wyczekiwane, ale również kontrowersyjne m. in. możliwość oddalenia oczywiście bezzasadnego powództwa na posiedzeniu niejawnym, sankcje za nadużycie uprawnień procesowych, przywrócenie postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych czy prekluzji dowodowej.

Celem organizowanej przez nas konferencji jest z jednej strony teoretyczne spojrzenie na zmiany wprowadzone w postępowaniu a z drugiej strony przedstawienie praktycznych aspektów z nimi związanych, jak również dokonanie ich oceny.

Osoby zainteresowane udziałem czynnym prosimy o przesłanie abstraktu za pośrednictwem formularza, który dostępny jest na stronie: https://docs.google.com/forms/d/1yKjUGTo8s6eN7SlS68urCM25LExU_1TXrd-bRttQzYM/edit

Zgłoszenia można przesyłać do 5 lutego 2020 r. (środa) do godziny 23:59. Długość abstraktu powinna wynosić od 1000 do 2000 znaków. Informację o zakwalifikowaniu otrzymają Państwo drogą mailową w ciągu kilku dni od zakończenia rejestracji. Zgłoszenia niespełniające wymogów będą odrzucane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru najlepszych prac. Wystąpienie na konferencji nie powinno przekraczać 10 minut.

Opłata za udział czynny wynosi 50 zł i należy ją uiścić podczas rejestracji w dniu wydarzenia.

Uprzejmie informujemy, iż możliwe jest uzyskanie certyfikatu za bierne uczestnictwo. Warunkiem jest obecność na co najmniej dwóch panelach tematycznych.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową: spc.sknp.umcs@gmail.com