Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aktualny kształt polskiego prawa spadkowego w kontekście przemian społecznych XX i XXI wieku”.

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,
w imieniu Koła Naukowego Prawa Cywilnego USUS IURIS działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Aktualny kształt polskiego prawa spadkowego w kontekście przemian społecznych XX i XXI wieku”.

✅ Prawo spadkowe reguluje losy prawne majątku osoby zmarłej. Jest to niewątpliwie jedna z ważniejszych gałęzi prawa cywilnego oraz istotne zagadnienie praktyczne. Celem organizowanej konferencji jest w szczególności pochylenie się nad regułami prawa spadkowego ustanowionymi wiele lat temu oraz odniesienie tych reguł do współczesnej rzeczywistości. Należy bowiem stwierdzić, że postępujący na przestrzeni ubiegłego wieku rozwój społeczeństw, związany z szeroko pojętą globalizacją, doprowadził do istotnych zmian światopoglądowych. Związane jest to z ukształtowaniem nowego modelu rodziny, zwiększającą się liczbą rozwodów oraz związków nieformalnych. Wyżej zaprezentowane problemy wskazują, iż obecne prawo spadkowe nie spełnia potrzeb społeczeństwa. Konferencja będzie zatem okazją do zastanowienia się nad kierunkami ewentualnych zmian tej dziedziny prawa.

✅ Do wygłoszenia referatów zapraszamy nie tylko studentów kierunków prawniczych, ale również aplikantów zawodów prawniczych i doktorantów zainteresowanych szeroko pojętą tematyką prawa autorskiego. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych osób z całej Polski, pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz szeroko pojętego prawa prywatnego.

✅ Konferencja odbędzie się:
▪ dnia 09 stycznia 2021 roku
▪ godzina 9:30
▪ Platforma Microsoft Teams

✅ Uczestnictwo czynne – opłata zostanie ustalona stosownie do kosztów przygotowania certyfikatu uczestnictwa i jego wysyłki.
✅ Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz umieszczenie w nim abstraktu poprzez link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgf6Vgk2uX2NSShismZcOqXhvQwalUdP2cySWCODGChQPYTg/viewform?fbclid=IwAR27UzYKFTwPRIKGj7dMUdR3rkA6_xSWwVMd1AY80aUaZoL6o34YsVYqbU8
✅W przypadku współautorstwa prosimy, aby każdy z prelegentów wypełnił formularz zgłoszeniowy.
✅ Abstrakt powinien: liczyć do 250 słów. Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 10 minut. W przypadku współautorstwa referatu czas na prezentację wynosi 15 minut.
✅ Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 29 grudnia 2020 r.
✅ Uczestnictwo bierne – bezpłatne. Prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod linkiem – Termin zgłoszeń uczestników biernych do dnia 06 stycznia 2021 (do godziny 20:00)!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezv2uAMPh_-z_hF4jM38DvclRJCGvmPLoNleN3VAl8kS4m1Q/viewform?fbclid=IwAR0dPwgSnrJSHxJLRMhj6eYh96L0Z7IbNfOPQjCmyVazYku_rkvGzIS77UU

✅ Pytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy:
konferencja.ususiuris@gmail.com
Przez cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.