Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestrzenny wymiar prawa”

Ogólnopolska konferencja naukowa „Przestrzenny wymiar prawa”

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych oraz Katedra Socjologii Prawa serdecznie zapraszają na konferencję naukową Przestrzenny Wymiar Prawa, która odbędzie się 11 marca 2019 roku w Salach Reprezentacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UJ, w Pałacu Larischa (ul. Bracka 12), w godzinach 10.00 – 18.00.

Wydarzenie poświęcone będzie geografii prawnej – kształtującemu się od lat 80. XX wieku interdyscyplinarnemu nurtowi badawczemu tworzonemu głównie przez prawników oraz geografów społecznych i kulturowych. Ten kierunek, będący odpowiedzią na tzw. zwrot przestrzenny w humanistyce, podejmuje problematykę relacji prawa i przestrzeni oraz ich wzajemnego konstytuowania się. Uczeni zajmujący się przestrzennym wymiarem prawa łączą różne podejścia badawcze i zainteresowania oraz czerpią inspiracje i narzędzia analizy nie tylko swoiste dla samej geografii prawnej, lecz także pochodzące z innych dyscyplin oraz nurtów nauk społecznych i humanistyki traktujących o przestrzeni i miejscach.

W dotychczasowej polskiej literaturze zagadnienia związane z geografią prawną w zasadzie nie były obecne. Pierwszą w Polsce pozycją poświęconą temu zagadnieniu jest książka „Przestrzenny wymiar prawa” (red. M. Dudek, P. Eckhardt, M. Wróbel), która ukazała się nakładem Zakładu Wydawniczego NOMOS (więcej informacji: https://www.nomos.pl/ksiazki/438-przestrzenny-wymiar-prawa.html).

Konferencja Przestrzenny wymiar prawa związana jest z publikacją wymienionej monografii, ale nie będzie jej prezentacją. Zamiast tego organizatorzy pragną by spotkanie stanowiło impuls do dalszych badań w obszarze geografii prawnej. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną nowe, niepublikowane dotychczas opracowania poświęcone tematyce związków prawa i przestrzeni – dotyczące m. in. roli przestrzeni w edukacji prawniczej, przestrzennych aspektów sytuacji prawnej Beduinów z Pustyni Negew, bezpieczeństwa przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa, mieszkańców Ziem Odzyskanych, migrantów w Polsce, mieszkańców wsi postsocjalistycznej Albanii czy mieszkańców karpackiego pogranicza.

Pełny program konferencji dostępny jest pod adresem: https://tinyurl.com/PWPprogram.