Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestępczość gospodarcza z perspektywy prawa podatkowego i nauk penalnych”

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt poinformować, że Studenckie Koło Nauk Penalnych działające przy Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Koło Naukowe Prawa Podatkowego działające przy Katedrze Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku podjęły się wspólnej inicjatywy organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „ Przestępczość gospodarcza z perspektywy prawa podatkowego i nauk penalnych”. Konferencja ta odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Za główny cel konferencji obrano merytoryczną wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze tematyki przestępczości gospodarczej w ujęciu prawa podatkowego, jak również szeroko rozumianych nauk penalnych (m.in. prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa karnego procesowego, kryminologii, wiktymologii, kryminalistyki).
Ważne informacje:

1. CZAS I MIEJSCE:
12 grudnia 2019 r. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

2. UDZIAŁ CZYNNY:
Osoby zainteresowane udziałem czynnym proszone są o przesłanie abstraktów (max.250 słów) do dnia 24 listopada 2019 r. na adres e-mail: knpp.uwb@gmail.com

Przewidywany czas wygłoszenia referatu wynosi 10 minut.

Udział czynny w konferencji podlega opłacie konferencyjnej 30 zł. Na opłatę składają się: przerwy kawowe, obiad, certyfikat uczestnictwa oraz materiały konferencyjne.

Osoby zainteresowane udziałem czynnym zostaną poinformowane przez komitet organizacyjny drogą mailową o zakwalifikowaniu się abstraktów do dnia 26 listopada 2019 r.

3. UDZIAŁ BIERNY:
Osoby zainteresowane udziałem biernym są proszone o zgłoszenie się w dniu konferencji do rejestracji w celu odebrania certyfikatu.
W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z sekretarzami konferencji:

1. Studenckie Koło Nauk Penalnych
Justyna Jarocka
e-mail: justynajarocka96@gmail.com
2. Koło Naukowe Prawa Podatkowego
Krzysztof Chmielewski
e-mail: k.chmielewski1996@gmail.com

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych tematyką prawa podatkowego oraz naukami penalnymi!