Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo, polityka i kultura państw azjatyckich”

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo, polityka i kultura państw azjatyckich”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://fb.me/e/2YxlOItVy

 • Data:

  2022-11-12

 • E-mail:

  hajnosz@cfasofficial.com

 • Lokalizacja:

  MS Teams

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2022-11-03

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo!
Center For European Studies oraz Center For American Studies (stowarzyszenie partnerskie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Prawo, polityka i kultura państw azjatyckich”.

𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Konferencja odbędzie się w sobotę 12 listopada 2022 roku między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 13 listopada 2022.

𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐃𝐎𝐓𝐘𝐂𝐙𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat szeroko pojętych zagadnień prawnych, politycznych i kulturowych krajów Azji.
Organizatorzy konferencji pragną poddać pod dyskusję m.in. problematykę rosnącej roli polityki zagranicznej w państwach Wschodu, wpływu kultury państw azjatyckich na społeczeństwa Zachodu oraz finansowych uwarunkowań rozwoju regionu. Tematy zostaną omówione zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnej.
𝐏𝐑𝐎𝐏𝐎𝐍𝐎𝐖𝐀𝐍𝐄 (𝐏𝐑𝐙𝐘𝐊Ł𝐀𝐃𝐎𝐖𝐄) 𝐎𝐁𝐒𝐙𝐀𝐑𝐘 𝐓𝐄𝐌𝐀𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐄:
• Rozwój ekonomiczny państw Azji
• Wyzwania prawa międzynarodowego w rejonach spornych
• System podatkowy państw Azji
• Polityka covidowa państw azjatyckich
• Kultura K-Popu, Mangi oraz Anime
• Problemy demograficzne Azji i adresujące je polityki
• Mniejszości narodowe i etniczne w Azji
• Prawa człowieka w Azji
• I wiele innych!
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

𝐃𝐋𝐀 𝐊𝐎𝐆𝐎?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

𝐊𝐎𝐌𝐈𝐓𝐄𝐓 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐎𝐖𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐈
• Prof. UJK dr hab. Magdalena Tomala – Przewodnicząca Komitetu Naukowego (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
• dr Wojciech Walczak – Członek Komitetu Naukowego (Uniwersytet w Białymstoku)
• Luke Darby Bartosik, LL.M. – Sekretarz Komitetu Naukowego (Prezes Center For American Studies)

𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎 𝐂𝐙𝐘𝐍𝐍𝐄 𝐈 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄 – 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/pkZC8VGSYf3mLpdg6
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 3 listopada 2022 r. (termin ten nie zostanie przedłużony)
• Uiszczenie opłaty za konferencję na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 5 listopada 2022 r. (godz. 20.00)
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 4 listopada 2022 r.

➤ 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄 (𝐒Ł𝐔𝐂𝐇𝐀𝐂𝐙𝐄)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/GcszUZMUYXhjX8Ub6
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 8 listopada 2022 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 10 listopada 2022 roku – do tego czasu zostanie Państwu udostępniony harmonogram konferencji z pełną listą wystąpień (wykładów) i prelegentów (nie oczekujemy opłaty „w ciemno”).

𝐎𝐏Ł𝐀𝐓𝐘 𝐙𝐀 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 115 zł – certyfikat cyfrowy wysyłany mailowo (równoważny certyfikatowi papierowemu)
• 140 zł – certyfikat tradycyjny (papierowy) wysyłany pocztą
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącą Komitetu Naukowego PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru *: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja pt. „Prawo, polityka i kultura państw azjatyckich”
* Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno oraz o osobne wypełnienie formularzy zgłoszeniowych z zaznaczeniem, że jest to referat grupowy.

𝐅𝐀𝐐
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji znajduje się na stronie www.cfasofficial.com/pl/regulamin

𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorem Konferencji, Panem Olafem Hajnoszem: hajnosz@cfasofficial.com.
Do zobaczenia na Konferencji!