Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Farmaceutyki – Sport – Przestępstwo”

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Farmaceutyki – Sport – Przestępstwo”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/666747448584638/

 • Data:

  2023-04-14

 • E-mail:

  prawosportowe.umk@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Toruń/online

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2023-03-19

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,
Katedra Prawa Karnego UMK oraz Koło Naukowe Prawa Sportowego „Lex Sportiva” działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Farmaceutyki – Sport – Przestępstwo”, która odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2023r. na Wydziale Prawa i Administracji w Toruniu. 13 kwietnia odbędzie się panel ekspercki, a 14 kwietnia – panel studencko – doktorancki (stacjonarnie/online).

W ostatnich latach obserwujemy daleko idące zmiany w zakresie szeroko rozumianej przestępczości farmaceutycznej, w tym nasilenie pewnych zjawisk i zmiany modus operandi sprawców, wynikające z potrzeby dostosowywania się do aktualnych trendów i bieżących potrzeb rynku. Co istotne, w obszarze tego typu przestępczości odnotować można wiele przestępstw, które niosą poważne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka, a jednocześnie dla zdrowia publicznego. Mowa przede wszystkim o wytwarzaniu sfałszowanych produktów leczniczych lub substancji czynnych oraz wprowadzaniu do obrotu produktów leczniczych bez wymaganego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Uwagę zwracają także nadużycia na rynku popularnych w ostatnich latach suplementów diety. Wysokie zyski i duże rynki zbytu przyciągnęły zorganizowane grupy przestępcze, dla których przestępczość farmaceutyczna stanowi atrakcyjny rodzaj działalności. Substancje tego typu pojawiają się jednocześnie we współczesnym sporcie. Chodzi nie tylko o czyny pozostające na przedpolu aktywności sportowej, związane np. z produkcją substancji zabronionych w sporcie, ale również o szerokie spektrum zachowań, które bezpośrednio wpływać mogą na uczciwość sportowego współzawodnictwa, np. podawanie lub używanie takich substancji. Szczególnym problemem pozostaje zarazem znaczny popyt na substancje zabronione w sporcie wśród młodzieży, głównie tej trenującej w siłowniach, klubach fitness.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa czynnego i nadsyłania abstraktów związanych z tematyką wydarzenia. Abstrakty nie mogą przekraczać 250 słów. Abstrakty należy przesłać do dnia 19 marca 2023 roku. Informacja o kwalifikacji zostanie przesłana mailem do dnia 22 marca 2023r. roku. Zostaną one ocenione przez opiekunów naukowych konferencji na zasadzie jednolitych kryteriów. Przewidywany czas prelekcji to maksymalnie 10 minut, w przypadku referatu współautorskiego czas wynosi maksymalnie 15 minut.
Aby zgłosić chęć uczestnictwa czynnego należy wypełnić poniższy formularz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ6JdoctxuKer1WhqLVfgy1iwt8BJCWDopXcx77TMxowmBqQ/viewform?usp=sf_link

Opłata za uczestnictwo czynne (stacjonarnie na wydziale) wynosi: 140zł
Opłata za uczestnictwo czynne (online) wynosi: 70zł
W przypadku wyboru formy zdalnej, będzie możliwość uczestnictwa TYLKO w panelach przewidzianych dla tej formy (brak możliwości udziału w panelach eksperckich i studencko-doktoranckich odbywających się stacjonarnie).

Aby zgłosić chęć uczestnictwa biernego należy wypełnić poniższy formularz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev5_6–RzweP0I_ICW6YtPzGyk9fP2lWhIP-CKeK3fNA7XtQ/viewform?usp=sf_link

Opłata za uczestnictwo bierne wynosi: 70zł

Wszelkie opłaty konferencyjne należy uiścić do dnia 25 marca 2023 roku. Uiszczona opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.
>Opłata konferencyjna w dniu wystąpienia uczestników czynnych (forma stacjonarna) zawiera:
– pakiet materiałów konferencyjnych,
– certyfikat uczestnictwa,
– poczęstunek w przerwie kawowej.
– obiad
>Opłata konferencyjna w dniu wystąpienia uczestników czynnych (forma zdalna)zawiera:
– pakiet materiałów konferencyjnych,
– certyfikat uczestnictwa.
>Opłata konferencyjna dla uczestników biernych (forma stacjonarna) zawiera:
– certyfikat uczestnictwa,
– poczęstunek w przerwie kawowej,
– obiad.

Informujemy, że opłata konferencyjna nie obejmuje noclegu. W związku z tym osobom zainteresowanym noclegiem w Toruniu polecamy następujące miejsce:
– DS nr 10, ul. Gagarina 27 tel. 56 611 49 45 (najbliżej WPiA)
– Hotel Uniwersytecki

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu mailowego (prawosportowe.umk@gmail.com) lub wiadomości prywatnej na facebooku.
Serdecznie zapraszamy!