Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne kierunki zmian Kodeksu postępowania cywilnego”

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne kierunki zmian Kodeksu postępowania cywilnego”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/819154981762766/

 • Data:

  2019-04-05

 • E-mail:

  kpc.tbsp@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Kraków

opis wydarzenia:

Koło Naukowe Postępowania Cywilnego TBSP UJ oraz Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Aktualne kierunki zmian Kodeksu postępowania cywilnego”/ „Current developments in the Code of Civil Procedure”, która odbędzie się w dniach 5/6 kwietnia 2019 r.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie referatom przygotowanym przez studentów i doktorantów, natomiast drugiego dnia swoje spostrzeżenia przedstawią Eksperci.

Tematyka konferencji obejmować będzie kierunki zmian i przydatność proponowanych mechanizmów do usprawnienia postępowania w sprawach cywilnych, które zostały zaproponowane w projekcie nowelizacji przedłożonym do Sejmu RP 8 stycznia 2019 roku – druk nr 3137.

Jest to doskonała okazja do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, dokonania krytycznej analizy i zaopiniowania proponowanych zmian.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji doktorantów i studentów, którzy chcieliby uzupełnić, poszerzyć i podzielić się zdobytą do tej pory wiedzą.

UDZIAŁ CZYNNY I BIERNY – INFORMACJE
Opłata za uczestnictwo czynne: 50 zł
Opłata za uczestnictwo czynne oraz publikację pokonferencyjną: 100 zł
Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu wraz z bibliografią na adres e-mail: kpc.tbsp@gmail.com do dnia 28 lutego 2019 roku.

Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 10 minut. W przypadku współautorstwa referatu czas na prezentację wynosi 15 minut.

Wyniki wyboru zakwalifikowanych referatów ogłoszone zostaną 15 marca 2019 roku.

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU

Długość tekstu nie powinna przekraczać 1 stony formatu A4. Tekst powinien być zredagowany wg następujących zasad:
– czcionka: Arial, rozmiar 12;
– zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
– interlinia: 1,5;
– marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
– wyjustowany
– języki robocze: polski, angielski.

Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx) lub PDF.

* Do tekstu należy dołączyć bibliografię *
* Na abstrakcie (u góry strony) należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację Autora *

ABSTRAKTY NIESPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE W RAMACH WSTĘPNEJ WERYFIKACJI FORMALNEJ.

Abstrakty zostaną poddane selekcji przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po ogłoszeniu wyników naboru abstraktów będziemy czekać na wpłaty od uczestników czynnych – numer rachunku bankowego i termin dokonywania przelewów podamy później.

Studentów zainteresowanych publikacją informujemy, że artykuł nie może przekroczyć 10 stron i powinien być przedłożony wraz z recenzją.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres kpc.tbsp@gmail.com
lub poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem fanpage’u Koła.