Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – kluczowe elementy. Od przygotowania postępowania do zawarcia umowy.

Szkolenie prawnicze Zamówienia Publiczne

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Temat: Zamówienia publiczne w 2020 roku – wzorzec prowadzenia zamówień w tym: elektronizacja, planowanie, obowiązkowe sprawozdanie. Najnowsze orzecznictwo dotyczące kluczowych elementów postępowania.
Trener: mec. Łukasz Mackiewicz
Data rozpoczęcia: 2020-01-23
Czas trwania: 1 dni
Miejsce: Białystok, Hotel Branicki, ul. Zamenhofa 25, godz. 9:30-15:30
Cena: 430,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT – zw) lub 530,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto – stawka VAT 23%)
Więcej informacji: tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888