Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ewolucja wymiaru sprawiedliwości na przestrzeni dziejów – ujęcie historyczno-prawne.

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ewolucja wymiaru sprawiedliwości na przestrzeni dziejów – ujęcie historyczno-prawne.

 • Strona wydarzenia:

  https://qvz899.webwavecms.com/

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://fb.me/e/HCQIf3JI

 • Data:

  2021-03-10

 • E-mail:

  knhp.uam@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Poznań

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2021-02-28

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,
Koło Naukowe Historii Prawa działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową: Ewolucja wymiaru sprawiedliwości na przestrzeni dziejów – ujęcie historyczno-prawne. Wymiar sprawiedliwości był i jest przedmiotem badań nauki i doktryny prawniczej. Jego sprawne działanie zapewnia stabilizację życia społecznego i prawidłowe funkcjonowanie państwa. Jako fundamentalny element trójpodziału władzy stanowi on gwarancję rządów prawa i fundament demokracji.
Założeniem konferencji jest dyskusja obejmująca wiedzę z zakresu historii, prawa, socjologii oraz filozofii na temat szeroko rozumianego pojęcia wymiaru sprawiedliwości w szerokiej perspektywie historycznej i terytorialnej. Celem konferencji jest uchwycenie nowej perspektywy w spojrzeniu na historię i współczesność wymiaru sprawiedliwości w Europie i na świecie. Proponowane ujęcie tematu zakłada zaakcentowanie wątków prawnych, które w procesie dziejowym konstytuowały sądownictwo aż do jego współczesnej formy.
Wspomniana konferencja to nie tylko szansa na wzbogacenie dyskursu naukowego, ale także perspektywa rozwoju dalszych badań nad tematyką historii i współczesności sądownictwa. Ponadto wydarzenie otwiera sposobność poszerzenia wiedzy oraz zdobycia cennego doświadczenia przez młodych naukowców, którzy będą mieli szansę na wystąpienie przed doświadczoną kadrą naukową, która weźmie udział w eksperckiej części konferencji.
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów, którzy chcieliby uzupełnić, poszerzyć i podzielić się zdobytą do tej pory wiedzą.
PROPONOWANE OBSZARY BADAWCZE:
1. Historyczne ujęcie wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych epokach historycznych,
2. Ewolucja statusu sędziego,
3. Wymiar sprawiedliwości w naukach komparatystyczno-prawnych,
4. Rola sądów najwyższych,
5. Miejsce sądownictwa w ustrojach państwowych,
6. Konstytucyjne aspekty funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,
7. Udział czynnika społecznego w sądownictwie,
8. Prawotwórcza rola sądownictwa,
9. Działalność sądów a rozwój świadomości prawnej społeczeństwa,
10. Filozoficzne aspekty funkcjonowania sądownictwa,
11. Koncepcje władzy sądowniczej na przestrzeni dziejów,
12. Władza sądownicza wobec totalitaryzmów.
Oczywiście inne obszary badawcze są również mile widziane.
REJESTRACJA:
W celu rejestracji prosimy o nadesłanie abstraktu, który spełnia wymogi formalne i wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/Jgas7UJYJqPitHof6
TERMIN NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW:
Abstrakty prosimy nadsyłać do 23:59 dnia 28 lutego 2021 roku.
WYMOGI FORMALNE ABSTRAKTU:
1. Długość abstraktu – 200 – 300 słów (nie dotyczy afiliacji autora, danych osobowych oraz bibliografii),
2. Czcionka Times New Roman, interlinia 1,5, rozmiar 12,
3. Tekst powinien być wyjustowany,
4. Abstrakt powinien zawierać temat wystąpienia,
5. Do abstraktu należy załączyć bibliografię,
6. Abstrakty przyjmujemy tylko drogą e-mailową.
7. Tekst należy zapisać w formacie PDF.
*Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
**Abstrakty niespełniające powyższych wymogów będą odrzucane w ramach wstępnej weryfikacji formalnej.
*** Opłata konferencyjna wynosi 10 € (lub równowartość w PLN).
**** Języki konferencji: angielski, niemiecki, polski.
KONTAKT:
W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Koła Naukowego Historii Prawa za pośrednictwem portalu Facebook.