Medyczne i prawne aspekty szczepień w dobie COVID-19

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Lex Medicinae ma przyjemność zaprosić na spotkanie „Medyczne i prawne aspekty szczepień w dobie COVID-19”.
Spotkanie Koła odbędzie się w dniu 13 stycznia 2021r. o godzinie 18.30 w formie online, na platformie MS Teams.
Na spotkaniu gościć będziemy znakomitych prelegentów: Dr Paweł Grzesiowski (NIL) i Dr Emilia Sarnacka (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku).
Serdecznie zapraszamy zarówno Członków Koła, jak i wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania, naszą działalnością oraz dołączeniem do SKN Lex Medicinae.
TERMIN: 13 stycznia 2021 r.
GODZINA: 18.30
MIEJSCE: forma online, platforma MS Teams (wstęp bezpłatny, ilość miejsc nieograniczona).
Aby dołączyć do spotkania wystarczy wejść przez link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad05eced21c804b19b15d06dc88a3c1c7%40thread.skype/1609004101759?context=%7b%22Tid%22%3a%2245420e8d-8552-4a03-9b92-a931ef839d3f%22%2c%22Oid%22%3a%2219391b59-529d-4110-b557-e29bfe594b59%22%7d