Legal English for Scholars Made Easy!

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

The Center For American Studies in cooperation with the Adam Mickiewicz University in Poznan would like to invite you to participate in an intense weekend course with a U.S. native speaker and scholar (alumnus of the prestigious George Mason University): „Legal English for Scholars Made Easy!”
Knowledge of the so-called general Legal English is not enough if you want to develop substantial writing and comprehension skills as a legal scholar. Even lawyers who normally don’t work in academia can benefit from improving their abilities in writing law journal articles or grants, analyzing historical and contemporary legal text in English, and expanding their legal vocabulary. Because the course is not aimed at teaching the law of a particular state, it is also useful for all those social scientists who encounter law texts from time to time, as well as those who simply want to improve their Legal English.
Our intense „Legal English for Scholars Made Easy!” course begins on Friday afternoon at 6 pm (May 7) and ends on Sunday afternoon at 3.30 pm (May 9).

➡️??? ?????? ??? ?????????
Because our Legal English for Scholars Made Easy! course taught by an English native speaker and scholar is strictly practical.
• You will understand the different types of legal writing in academia
• You will master the use of Latin legal terminology in English writing
• You will improve your legal vocabulary necessary for formal argumentation
• You will develop a set of skills and techniques that will help you take your legal writing to the next level
• You will gain confidence in writing law journal papers and book chapters
• You will know how to avoid the most common traps of (academic) legal writing
• You will learn how to write grant applications
• You will understand how to break down difficult law texts

➡️?????? ????????? ?????? ?????????
Day 1. Legal Terminology Seminar
A. Developing Vocabulary for Formal Legal Argumentation
B. Latin Legal Terms (overview and how to use them)
C. Case Studies (improving analytical skills and reading comprehension of legal documents)
Day 2. Legal Writing Seminar
A. Word-stock (how to expand vocabulary and how to make your legal writing shine)
B. Morphology in Legal Writing
C. Syntax in Legal Writing
D. Semantics in Legal Writing
E. Avoiding Common Traps of Legal Writing in English
Day 3. Legal Writing and Reading Seminar
A. Academic Legal Writing (types of legal writing and targeting your audience)
B. Grant Writing (how to sell your idea for legal research)
C. Law Journals (writing legal research papers and articles)
D. Breaking Down (Historical) Law Text
???? ?? ????: ????? ??????!
You may submit a draft of your piece of academic legal writing in English to be used for instructional​ purposes during the course. There will be many practical sessions into which you may bring research that you have personally worked on (draft of a chapter or a law journal article) for the group to review together. The instructor will work with your piece of writing, and give feedback and suggestions in real-time​. Again, this is a practical course, so take the most out of it!

➡️??????????
Mr. J. Patrick Higgins (USA) is an interdisciplinary scholar working across the fields of law, economics, history, sociology, and political science. An alumnus of the prestigious George Mason University and Virginia Polytechnic Institute and State University, he is currently associated with the University of Łódź, Faculty of Law and Administration, and the Alexis de Tocqueville Center for Political and Legal Thought.
Mr. Higgins authored many articles and scholarly essays. He has many years of experience in editing law books, papers, and other academic and legal documents. His American approach to teaching makes our course understandable for everyone who possesses at least a basic command of the English language (being at the B1/B2 level is recommended).
The „Legal English for Scholars Made Easy!” course is taught entirely in English.

✅???????????
All of our courses are certified. You will be awarded an official digital certificate signed by the Center For American Studies’ President and our Director of Academic Affairs (you may then print the certificate​ at home, use it to apply for various academic positions, or simply post it to your LinkedIn or other professional channels​).

➡️?????
Regular price: 399 PLN / 89 EUR

❗Promotional price (only if you register before 23.59 on April 21, 2021): 259 PLN / 57 EUR ❗

➡️???? ????????????
Please register using this short form:
https://forms.gle/fqxZyTG3j9cQpkJP6
That’s all you need to do to register!
The final deadline for registration: April 28, 2021.

➡️??????????
Please send all of your questions to the Center For American Studies Facebook page via a private message. See you online!

–––––––––– INFORMATION IN POLISH ––––––––––
Center For American Studies działające we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w intensywnym weekendowym kursie angielskiego języka prawniczego z native speakerem-naukowcem z USA: „Legal English for Scholars Made Easy!”
Znajomość tzw. ogólnego języka prawniczego nie wystarczy, jeśli chcesz rozwinąć umiejętności pisania oraz rozumienia i trafnego analizowania tekstów prawnych jak anglojęzyczny prawnik-naukowiec. Co więcej, także prawnicy, którzy na co dzień nie pracują jako badacze w środowisku akademickim mogą skorzystać na poprawie swoich umiejętności z zakresu pisania naukowych artykułów prawniczych i wniosków o granty, analizowania historycznych i współczesnych tekstów prawnych w języku angielskim oraz poszerzenia swojego słownictwa prawniczego. Ponieważ celem kursu nie jest nauczanie prawa danego państwa, jest on również przydatny dla wszystkich tych badaczy nauk społecznych i humanistycznych, którzy mają na codzień do czynienia z tekstami prawnymi i prawniczymi, a także tych, którzy po prostu chcą poprawić swoją znajomość prawniczego języka angielskiego.
Kurs „Legal English for Scholars Made Easy!” rozpoczyna się w piątek po południu o godzinie 18:00 (7 maja), zaś kończy w niedzielne popołudnie o godzinie 15:30 (9 maja). Dzięki temu umożliwia on udział osobom zajętym w tygodniu.

➡️???????? ??????
Ponieważ nasz kurs „Legal English for Scholars Made Easy!” prowadzony przez native speakera języka angielskiego i naukowca z USA ma ściśle praktyczny charakter.
• Zrozumiesz różne rodzaje prawniczego pisania w środowisku akademickim i około-akademickim
• Opanujesz zasady posługiwania się łacińską terminologią w anglojęzycznym pisaniu prawniczym
• Poprawisz swoje słownictwo prawnicze niezbędne w ramach formalnej argumentacji
• Rozwiniesz zestaw umiejętności i technik, które pomogą Ci przenieść swoje anglojęzyczne pisanie prawnicze na wyższy poziom profesjonalizmu i naukowości
• Zdobędziesz pewność siebie w anglojęzycznym pisaniu artykułów do czasopism prawniczych, rozdziałów w prawniczych książkach, glos oraz komentarzy
• Będziesz wiedział, jak uniknąć najczęstszych pułapek (akademickiego) pisania prawniczego w języku angielskim
• Dowiesz się, jak pisać wnioski o (prawnicze) granty w języku angielskim
• Zrozumiesz, jak analizować trudne anglojęzyczne teksty prawne i prawnicze

➡️?????? ?????????? ??????? ?????
Day 1. Legal Terminology Seminar
A. Developing Vocabulary for Formal Legal Argumentation
B. Latin Legal Terms (overview and how to use them)
C. Case Studies (improving reading comprehension of legal documents)
Day 2. Legal Writing Seminar
A. Word-stock (how to expand vocabulary and how to make your legal writing shine)
B. Morphology in Legal Writing
C. Syntax in Legal Writing
D. Semantics in Legal Writing
E. Avoiding Common Traps of Legal Writing in English
Day 3. Legal Writing and Reading Seminar
A. Academic Legal Writing (types of legal writing and knowing your audience)
B. Grant Writing
C. Law Journals (writing legal research papers)
D. Breaking Down Difficult (Historical) Law Text

➡️????????̨??
Pan J. Patrick Higgins (USA) jest interdyscyplinarnym naukowcem zajmującym się problemami ze styku prawa, ekonomii, historii i nauk politycznych. Absolwent George Mason University i Virginia Polytechnic Institute and State University, obecnie związany z Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Myśli Politycznej i Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a.
Pan Higgins jest autorem wielu naukowych tekstów (rozdziałów w książkach oraz artykułów). Swoje wieloletnie doświadczenie zawdzięcza również pracom nad redakcją anglojęzycznych książek i artykułów prawniczych. Jego amerykańskie podejście do nauczania sprawia, że kurs „Legal English for Scholars Made Easy!” będzie zrozumiały dla każdego, kto posiada powszechną znajomość języka angielskiego (sugerowany poziom wyjściowy uczestnika to B1/B2 – część zagadnień przyjmuje bardziej zaawansowany charakter).

✅??????????
Wszystkie nasze kursy – w tym kurs „Legal English for Scholars Made Easy!” – są oficjalnie certyfikowane. Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. akademickich Center For American Studies. Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn czy aplikowania na rozmaite stanowiska pracy, uczelnie i granty.

➡️????? ????????????
Cena regularna: 399 PLN

❗Cena promocyjna (tylko jeśli zarejestrujesz się przed 23.59 dnia 21 kwietnia 2021): 259 PLN ❗

➡️?????? ??????????? ?? ????
Prosimy rejestrować się na kurs przy użyciu krótkiego formularza: https://forms.gle/fqxZyTG3j9cQpkJP6
To wszystko! Formularz automatycznie generuje odpowiedź o wpłynięciu Państwa danych do systemu.
Ostateczny termin zgłoszeń: 28 kwietnia 2021.

➡️????????
Wszelkie pytania prosimy kierować do Center For American Studies drogą wiadomości prywatnej na fanpage’u na Facebooku lub na legalenglish@cfaspoland.org Do zobaczenia online!