Kurs: Redagowanie umowy o roboty budowlane [-10%]

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Certyfikowany kurs: Redagowanie umowy o roboty budowlane teraz taniej o 10% z kodem WN10 – wystarczy, że podasz go w polu 'kod kuponu’ po dodaniu kursu do koszyka.

Kiedy odbędzie się kurs?
Czwartek – 17.03.2022 w godz. 18:30-21:30

Forma kursu:
Kurs online/ łączymy się za pośrednictwem MS Teams bez konieczności logowania i zakładania konta

O czym będzie mowa?

1. Umowa o roboty budowlane – pojęcie oraz cechy charakterystyczne;
2. Rodzaje umów o roboty budowlane;
3. Strony umowy oraz ich obowiązki;
4. Zakres robót i regulacje dot. odbiorów;
5. Formy wynagrodzenia wykonawcy w umowach o roboty budowlane;
6. Kary umowne w umowach o roboty budowlane;
7. Odpowiedzialność za wady w umowach o roboty budowlane;
8. Rękojmia i gwarancja;
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
10. Zapisy dotyczące podwykonawstwa w umowach o roboty budowlane;
11. Umowy o roboty budowlane zawierane w ramach zamówień publicznych.

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne.

Kurs certyfikowany: TAK
Certyfikat w formie elektronicznej/ możliwy certyfikat w formie papierowej (za darmo)

Osoba prowadząca: adw. Agnieszka Kolbuch-Wągiel – adwokat, specjalistka prawa budowlanego (dokładny BIO sprawdź na naszej stronie)

Jak to działa?
1. Zgłaszasz swój udział; 2. Otrzymujesz dane do zapłaty i ją uiszczasz; 3. W dniu szkolenia do godz. 15 dostajesz na wskazany adres e-mail link webinaru; 4. Tego samego dnia o godz. 18:30 spotykamy się na warsztatach i do godz. 21:30 prowadzimy intensywne prace i dyskusje nad przedmiotowym tematem.

Czy kurs będzie nagrywany?
Tak

Masz pytania? Napisz: kontakt@think-make.pl