Kurs: Odszkodowanie za błąd medyczny

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Zapraszamy na certyfikowany kurs online pt.: Odszkodowanie za błąd medyczny. Zajęcia prowadzi dr Agnieszka Wojcieszak – prawniczka, specjalistka z zakresu prawa medycznego.

Kiedy odbędą się warsztaty?
Wtorek– 29.06.2021 w godz. 18:30-21:00.

O czym będzie mowa?
Niniejsze szkolenie pozwoli nabyć właściwe sobie kompetencje dotyczące ustalenia powstania błędu medycznego, jak i dochodzenia odpowiedzialności za niego (lub obrony przed taką odpowiedzialnością) w kontekście dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny.

Podczas szkolenia będzie mowa o:
a) Przyjętej w tzw. podstępowaniach odszkodowawczych definicji błędu medycznego,
b) odpowiedzialności odszkodowawczej za błąd medyczny oraz jej przesłankach,
c) przyczynianiu się pacjenta do powstania błędu medycznego w kontekście tzw. postępowania odszkodowawczego,
d) dochodzeniu odszkodowania w trybie sądowym i pozasądowym

Jaki jest koszt udziału?
Koszt wzięcia udziału w warsztatach to 149 zł (-10% po wpisaniu przy rejestracji kodu WN10).