Kasacja w procesie karnym – metodyka redagowania

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Zapraszamy na kurs przygotowujący do praktycznego redagowania kasacji w procesie karnym oraz postępowania związanego z procedurą kasacyjną w KPK. Kurs ma za zadanie praktyczne przekazanie wiedzy dla prawników, aplikantów i studentów raz z wskazaniem praktyki, piśmiennictwa oraz orzecznictwa.

Kiedy odbędą się warsztaty?
Wtorek – 23.11.2021 w godz. 18:00-21:00.

Agenda
Istota kasacji.
Przesłanki faktyczne i prawne kasacji.
Kasacja jako pismo procesowe.
Postępowanie kasacyjne.

Jaki jest koszt udziału?
Koszt wzięcia udziału w warsztatach to 149 zł – przygotowaliśmy miejsca objęte 10% rabatem od tej ceny. Wystarczy podać przy rejestracji kod WN10.

Jak wziąć udział w warsztatach?
Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz bądź e-mail: kontakt@think-make.pl

Osoba prowadząca:
Dr Arkadiusz Tomczyk. Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, autor publikacji dotyczących problematyki broni palnej, związanych z nią wykroczeń oraz prawa łowieckiego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wśród zainteresowań naukowych wyróżnić można prawo karne materialne, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu.

Gdzie odbędą się warsztaty i jaką będą miały formę?
Warsztaty będą webinarem (seminarium prowadzone za pomocą technologii webcast) i będą miały interaktywną formę (będziemy się widzieli i słyszeli). Pracujemy w programie Teams.