II Konferencja „Nowe technologie i sztuczna inteligencja – aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania”

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Pomimo, że sztuczna inteligencja (SI) jest przedmiotem dyskusji, wciąż nie mamy rozstrzygnięć kwestii podstawowych, jak chociażby definicji samej SI. Wpływa to na trudności z zakreśleniem ram prawnych, które mają zapewnić zaufanie dla szybko rozwijających się rozwiązań technologicznych. Szczególną okazją do podjęcia szerokiej dyskusji konferencyjnej jest opublikowanie pod koniec lutego przez Komisję Europejską Białej Księgi dotyczącej sztucznej inteligencji.

Wystąpienia konferencyjne będą ukierunkowane na przedstawienie nie tylko korzyści, ale również ryzyk związanych z rozwojem sztucznej inteligencji i wynikającą z nich próbę uzyskania wskazówek dla konstruowania ram prawnych „ekosystemu zaufania”. Rozważane będą również potrzeby rozwiązań legislacyjnych w szczególności w obszarze prawa informacyjnego, obejmujące m.in. dalsze otwieranie danych publicznych z wykorzystaniem nowych technologii, w tym SI, odpowiednią ochronę przed zagrożeniami dla praw podstawowych, w tym prawa do prywatności, danych osobowych, oraz przeciwdziałanie dyskryminacji w przypadku korzystania z towarów i usług opartych na AI.