I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Umowy w prawie cywilnym

konferencja prawnicza Umowa w prawie cywilnym

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Umowy w prawie cywilnym

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/349175285779636/

 • Data:

  2019-09-28

 • E-mail:

  konferencja.ususiuris@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Poznań

 • Termin nadesłania abstraktu:

  2019-08-09

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego Prawa Cywilnego działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: Umowy w prawie cywilnym.
Celem konferencji jest zwrócenie uwagi jej uczestników na problematykę szeroko pojętych umów prawa cywilnego, w tym umów handlowych.

Do wygłoszenia prelekcji zapraszamy studentów kierunków prawniczych, jak również aplikantów zawodów prawniczych i doktorantów zainteresowanych tematem konferencji. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych studentów z całej Polski, pragnących zgłębić swoją wiedzę z zakresu tematu konferencji.

Konferencja odbędzie się: 28 września 2019 roku w sali gamma – Collegium Iuridicum Novum przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

Uczestnictwo bierne jest bezpłatne. Uczestnik bierny prawidłowo zgłoszony otrzyma certyfikat udziału biernego w konferencji.
W przypadku chęci otrzymania certyfikatu za uczestnictwo bierne prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwiLRnFBAx1R7UjOtg_YARrVcmyiFNrK0oFuJeyvxI8sTY3w/viewform

Uczestnictwo czynne – 70 złotych. W ramach opłaty uczestnik czynny otrzyma certyfikat udziału czynnego w konferencji wraz z tytułem wygłoszonego referatu, pakiet uczestnika, a także zaproszenie do udziału w przerwach kawowych z ciastkami i przekąskami. W przypadku rezygnacji opłata nie będzie zwracana.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia na adres e-mail: konferencja.ususiuris@gmail.com oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE7EXSXFVvdml6kA74AXlor9sPhKpE70kZOD97PoWsGzCmug/viewform do 9 sierpnia 2019 roku.

Abstrakt powinien liczyć około 250 słów (czcionka Times New Roman 12; odstęp między wierszami – 1,5 wiersza) w języku polskim. Prosimy o przesyłanie plików w formacie PDF. Prosimy także aby plik w swojej nazwie zawierał imię i nazwisko.

Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 10 minut. W przypadku współautorstwa referatu czas na prezentację wynosi 15 minut.

Ogłoszenie zakwalifikowanych abstraktów nastąpi niezwłocznie po ich weryfikacji (najpóźniej do 11 sierpnia 2019 roku).

Po ogłoszeniu wyników naboru abstraktów podany zostanie numer rachunku bankowego i wyznaczony termin dokonania wpłaty opłaty konferencyjnej.

Wszelkie pytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy: konferencja.ususiuris@gmail.com oraz usus@amu.edu.pl.

Przez cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Organizatorzy