I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo w sektorze budowlanym”

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo w sektorze budowlanym"

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

W imieniu Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, Katedry Prawa Cywilnego oraz Koła Naukowego Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową zatytułowaną „Prawo w sektorze budowlanym”

Nie można zaprzeczyć, iż szeroko pojęte prawo budowlane nie ulega dezaktualizacji. Mimo niżu demograficznego i – zdawałoby się – mniejszego zapotrzebowania na nowe nieruchomości – deweloperzy realizują kolejne zlecenia, a lokale często wyprzedają się w zaskakującym tempie. To właśnie zagadnienia związane z projektowaniem, budową, nadzorem, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie będą tematem niniejszej konferencji.

Celem Komitetu Organizacyjnego jest doprowadzenie do rozważań i wymiany spostrzeżeń między prelegentami a audytorium oraz próba znalezienia korzystnych rozwiązań mających zastosowanie w sektorze budowlanym.

Na konferencje zapraszamy reprezentantów wszystkich dziedzin nauki, w sposób szczególny zaproszeni są przedstawiciele naukowi oraz studenci studiów interdyscyplinarnych, zarówno humanistyczno-społecznych, jak i kierunków technicznych.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie propozycji tematów oraz abstraktów (do 1000 znaków) dotyczących zagadnień z zakresu prawa budowlanego do 19 maja 2019 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do wyboru nadesłanych abstraktów.

Czynny udział jest odpłatny. Opłata wynosi 100 złotych i obejmuje możliwość wygłoszenia prelekcji oraz materiały pokonferencyjne.

Wstęp dla uczestników biernych jest wolny od opłat.

Czas przeznaczony na wystąpienie to 10 minut.

Wszyscy uczestnicy czynni otrzymają certyfikaty poświadczające wygłoszenie referatu na konferencji ogólnopolskiej. Przewidujemy także możliwość zdalnego czynnego uczestnictwa w wydarzeniu.

W ramach konferencji – o godzinie 17 – odbędzie się zajmujące seminarium „Twórczość architekta a prawo autorskie”. Udział w prelekcji jest bezpłatny.

Dla prelegentów oraz gości przewidziany jest poczęstunek w postaci bufetu kawowego w trakcie konferencji.

Rejestracja możliwa jest poprzez formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/1zYHSQ2_0HGEl_4xKZkZqno4MX11KsZhFI_19aUm0-yY/edit

Ewentualne pytania proszę wysyłać na adres email: oknprawobudowlane@gmail.com