I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne i Gospodarcze Aspekty Współpracy z ChRL”

I OKN "Prawne i Gospodarcze Aspekty Współpracy z Chińskiej RL"

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury i Prawa Chińskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Śląskiego mają przyjemność zaprosić na pierwszą na Śląsku Ogólnopolską Konferencję Naukową, poruszającą specjalistyczną tematykę prawa i gospodarki Chin.

▪️ Uniwersytet Śląski prężnie rozwija współpracę z Chińską Republiką Ludową. Obecnie, już nie tylko studenci Wydziału Filologicznego wyjeżdżają na studia do Państwa Środka — coraz częściej są to także studenci Wydziału Prawa i Administracji. Nasza Konferencja jest zwieńczeniem dwuletniej działalności Koła oraz Centrum, ich dynamicznego rozwoju i przemożnego zaangażowania członków.

▪️ Celem Organizatorów było skupienie się przede wszystkim na kwestiach praktycznych, stąd Konferencja adresowana jest nie tylko do studentów i pracowników naukowych, ale także do przedstawicieli biznesu — małych i średnich przedsiębiorstw. Swoją obecnością zaszczycą nas fachowcy, których działalność naukowa i zawodowa obraca się wokół Chin. Wygłoszone prelekcje dostarczą ogromnego zasobu bezcennych informacji. Będzie to także niepowtarzalna okazja, by zadać nurtujące Wa pytania i dowiedzieć się o biznesie z Państwem Środka tego, czego jeszcze nie wiecie.

Strona wydarzenia: http://bit.ly/2Uc7v8x [CLICK!]

Konferencja odbędzie się 15 lutego 2019 roku, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Wydarzenie obejmuje dwa panele:
1. Panel studencko-doktorancki
2. Panel ekspercki

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem czynnym zapraszamy do nadsyłania abstraktów. Szczegółowe informacje znajdują się na dole opisu.

Konferencja naukowa Prawne i gospodarcze aspekty współpracy z Chińską Republiką Ludową

 

W panelu eksperckim udział wezmą:
1. Profesor dr hab. Bogdan Góralczyk (Dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, dyplomata, sinolog)
2. Tomasz Janyst (prezes Fundacji Kaleckiego, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego i Zgodności w ICBC)
3. Magdalena Pszczółka (Compliance Officer i prawnik w Grupie Kapitałowej LOTOS Upstream, Szkoła Prawa Chińskiego na WPiA UG, Partner Business Chinese Law w Kancelarii Radcy Prawnego E. Zakrzewska),
4. Andrzej Pieczonka (były konsul ekonomiczny RP w Szanghaju, Dyplomata — I Radca. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu (WPHI) Generalnego RP w Szanghaju)
5. Łukasz Sarek (analityk Akademii Sztuki Wojennej, Foray China)
6. Marcin Wielondek (tłumacz języka i doradca biznesowy, Classic China sp. z o.o.)
7. Adrian Zwoliński (specjalista Instytutu im. M. Boyma, SGH)
8. Paulina Kiełbus-Jania (ekspert w dziedzinie importu, Dyrektor Generalny BigChina sp. z o.o.)

Wydarzenie swoim Patronatem objęli:
– JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego,
– Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,
– Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego,
– Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach,
– Polsko-Chińska Izba Gospodarcza,
– Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
– Państwowa Agencja Inwestycji i Handlu
– AIUT sp. z o.o.
– ChinyTech.pl
– BigChina sp. z o.o.

Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga rejestracji.

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH UCZESTNICTWEM CZYNNYM

Wraz z ogłoszeniem Konferencji rozpoczyna się nabór do konkursu abstraktów. Organizator zastrzega sobie prawo wybrania abstraktów, których autorzy zostaną poproszeni o wzięcie udziału w Konferencji.

W celu przesłania abstraktu należy:
1. wypełnić formularz dostępny na stronie https://goo.gl/forms/y4T6AcnaTcVqifon1
2. wysłać abstrakt na adres konferencjachiny@gmail.com

WYMOGI FORMALNE ABSTRAKTU:

1. Imię i nazwisko
2. Tytuł (tożsamy z tytułem podanym w formularzu),
3. 5 słów kluczowych
4. Treść abstraktu (do 500 słów), (Times New Roman, 12), (interlinia 1,5).
5.zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
6. marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
7. wyjustowany.

Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (doc/.docx).

Organizator skontaktuje się z każdym biorącym udział w konkursie abstraktów po otrzymaniu abstraktu.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 27 stycznia 2019 roku do godziny 23:59. Po przeprowadzeniu konkursu abstraktów Organizator poinformuje o jego wynikach do dnia 1 lutego 2019 roku. Podane zostaną jednocześnie dane do dokonania wpłaty stosownie do wybranej opcji, która musi zostać zr ealizowana w terminie do 5 lutego 2019 roku.

Udział w panelu studencko-doktoranckim umożliwia także udział w publikacji pokonferencyjnej.

Wymogi redakcyjne dotyczące artykułów naukowych przekażemy do końca grudnia. Termin na ich przesłanie upływa 15 marca 2019 roku.

Organizator oferuje 3 formy udziału w Konferencji:
1. 50 zł – udział czynny
2. 100 zł – udział czynny i udział w publikacji
3. 160 zł – udział czynny, udział w publikacji oraz udział w bankiecie pokonferencyjnym

Każdemu uczestnikowi biernemu Konferencji zostanie wystawiony Certyfikat, potwierdzający jego udział w wydarzeniu! Zainteresowanych otrzymaniem Certyfikatu, prosimy o wypełnienie formularza: https://goo.gl/forms/l0kHP9OanP8IAXI52

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych; nie tylko przedstawicieli prawa i biznesu, ale również tych, którzy interesują się sprawami Państwa Środka.
欢迎您!

Wszelkie grafiki, plakaty oraz strona internetowa wydarzenia zostały zaprojektowane przez Weronikę Żebrowską.