I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Common law. Historia, doktryna, praktyka, konteksty”

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Common law. Historia, doktryna, praktyka, konteksty”

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Common law. Historia, doktryna, praktyka, konteksty”

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Facebook:

  https://www.facebook.com/events/409722549593899/

 • Data:

  2019-04-05

 • E-mail:

  prawobrytyjskie.uam@gmail.com

 • Lokalizacja:

  Poznań

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego Prawa Brytyjskiego, działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Common law. Historia, doktryna, praktyka, konteksty”.

Współcześnie często charakteryzuje się systemy wywodzące się z tradycji angielskiej jako rodzinę systemów common law – jednymi z najważniejszychkrajów w których common law jest systemem obowiązujących są m.in. Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Z anglosaskim common law związana jest długa, wielowiekowa historia, rozwój oparty na ścierających się doktrynach politycznych i prawnych oraz przemiany w praktyce, nieraz skutkujące rozwiązaniami zupełnie odmiennymi od rozwiązań charakterystycznych dla Europy kontynentalnej.

Celem planowanej konferencji jest poszerzenie wiedzy z zakresu common law na różnych płaszczyznach, począwszy od historycznej, przez filozoficzno-teoretyczną po tę tyczącą się praktyki prawniczej.
Do wygłoszenia prelekcji zapraszamy studentów oraz doktorantów, a także praktyków, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką konferencji. Liczymy także na obecność w charakterze uczestników biernych studentów z całej Polski, pragnących zgłębić swoją wiedzę z zakresu common law. Konferencja jest pierwszym dużym wydarzeniem organizowanym przez Koło Naukowe Prawa Brytyjskiego. Mamy nadzieję, że szeroki zakres tematyczny wyznaczony przez tytuł konferencji pozwoli Państwu na wybór wielu ciekawych tematów.

Konferencja odbędzie się 5 kwietnia 2019 roku w auli Lubrańskiego w Collegium Minus przy ulicy Wieniawskiego 1 w Poznaniu.
Uczestnictwo czynne jest bezpłatne. Po wygłoszeniu swojego wystąpienia wszyscy uczestnicy czynni otrzymają certyfikat uczestnictwa w konferencji.
Uczestnictwo bierne jest bezpłatne. W przypadku chęci otrzymania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo bierne prosimy o zgłoszenie przez wiadomość e-mail na adres prawobrytyjskie.uam@gmail.com przesyłając swoje imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej uczelni.
Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia na adres e-mail: prawobrytyjskie.uam@gmail.com do 5 marca 2019 roku. W tytule maila prosimy o podanie tytułu konferencji: Konferencja KN Prawa Brytyjskiego.

Proponowane tematy wystąpień:
– Geneza brytyjskiego parlamentaryzmu.
– Magna Charta Libertatum. Znaczenie.
– Hobbes, Locke, Bentham. Poglądy na filozofię prawa.
– Rozwój judical review w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku.
– Rozwój common law w koloniach brytyjskich.
– Ewolucja Izby Lordów na przestrzeni dziejów Wielkiej Brytanii.
– Konstytucja Wielkiej Brytanii. Rozważania problemowe.
– William Blackstone. Spuścizna.
– Anglosaska doktryna precedensu.
– Edward Coke i jego wpływ na rozwój common law.
– Sądy pokoju w krajach anglosaskich.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wymogi dotyczące abstraktu:
– do 250 słów (czcionka Times New Roman 12; odstęp między wierszami – 1,5 wiersza) w języku polskim.
– Format: Microsoft Word
– Prosimy, aby plik w swojej nazwie zawierał imię i nazwisko
– w samym abstrakcie należy podać nazwę reprezentowanej uczelni oraz stopień naukowy

Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 15 minut.

Ogłoszenie zakwalifikowanych abstraktów nastąpi w dniu 10 marca 2019 roku.

Pytania prosimy kierować na wskazany adres mailowy: prawobrytyjskie.uam@gmail.com.