Drogi rozwoju prawnika – praca w instytucjach europejskich oraz naukowych w Niemczech

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Cześć!

Koło Naukowe Niemieckiej Myśli Prawnej oraz Koło Naukowe Towarzystwa Sympatyków Prawa Własności Intelektualnej UJ serdecznie zapraszają na spotkanie Drogi rozwoju prawnika – praca w instytucjach europejskich oraz naukowych w Niemczech!

??‍? Prelegentem jest Pan Michał Barycki

Pan Michał Barycki ukończył studia na kierunkach Prawo; Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów oraz Intellectual Property and New Technologies na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wszystkie jego prace dyplomowe z dziedzin prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz prawa nieuczciwej konkurencji zostały opublikowane przez prestiżowe wydawnictwa naukowe m. in. Oxford University Press oraz Wolters Kluwer. Przez ponad rok odbywał praktyki w Europejskim Urzędzie Patentowym w Monachium w departamencie European Qualifying Examination, gdzie m. in. był członkiem Grupy Wdrożeniowej egzaminu EQE w wersji online (e-EQE) oraz opiniował przygotowywane projekty pilotażowe EPO. Jest doktorantem na Uniwersytecie Jagiellońskim, w swojej pracy doktorskiej bada problematykę prawa z pierwszeństwa do uzyskania patentu analizując ustawodawstwa Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz prawo międzynarodowe. Aktualnie jest także stypendystą Max-Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium.

? Spotkanie odbędzie się 25.05 o godzinie 20.00, na platformie Zoom! ?

Serdecznie zapraszamy! ?