10 Kongres Prawa Medycznego

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Dołącz do jubileuszowego 10 Kongresu Prawa Medycznego! Tym razem wydarzenie organizowane jest w formie hybrydowej!
—–
📚 Data: 2-3 grudnia 2021
📚Obecność: stacjonarnie lub wirtualnie
📚Miejsce: Aula Collegium Novum, ul. Gołębiej 24, Kraków
📚Rejestracja: www.prawomedyczne.edu.pl
📚Organizator: Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego, ZiZ Centrum Edukacji

Kongres po raz kolejny będzie okazją do prezentacji aktualnych zagadnień z zakresu prawa medycznego, etyki oraz problematyki praw pacjenta a także miejscem debaty na temat prawnych aspektów wykonywania świadczeń zdrowotnych. W gronie tegorocznych wykładowców tradycyjnie znajdą się uznani eksperci, których autorytet i bogate doświadczenie są najlepszą gwarancją wysokiego poziomu spotkania.

Poruszone zostana między innymi następujące zagadnienia:
✔️ Prawo człowieka i obywatela do ochrony życia i zdrowia w świetle konstytucji RP
✔️ Nowy model pozasądowej rekompensaty roszczeń pacjentów
✔️ Just culture vs no-fault – czyli jak to zrobić, żeby działało
✔️ Procedury – o czym nie wolno zapominać
✔️ Odpowiedzialność prawna lekarzy rezydentów – zarys problematyki
✔️ Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej – art. 446 (2) KC a dotychczasowe orzecznictwo
✔️ Dodatki covidowe dla personelu medycznego i niemedycznego
✔️ Zdrowie publiczne a wolność jednostki. Rozważania wokół zakresu ograniczeń praw jednostki w związku z pandemia COVID-19

Więcej informacji oraz rejestracja dostępna na
➡ www.prawomedyczne.edu.pl ⬅