ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

 • Strona wydarzenia:

  https://forms.gle/LgAsR19CEG8gFCH96

 • Kategoria:

  Szkolenie

 • Data:

  2023-02-22

 • E-mail:

  fidesconsultingpl@gmail.com

 • Lokalizacja:

  ONLINE

opis wydarzenia:

Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 203 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.
Jedną z form tej współpracy jest zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych.
O tym wszystkim opowiemy na szkoleniu : Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
22 lutego 2023 roku o godz. 10.00.

Dla kogo szkolenie ?
 Szkolenie przewidziane jest dla pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich zaangażowanym w realizację zadań związanych ze zlecaniem zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
Jaki jest cel szkolenia ?
 Celem szkolenia jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie realizacji zadań związanych ze zlecaniem zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
Program szkolenia
1. Pojęcie działalności pożytku publicznego.
2. Pojęcie organizacji pozarządowych.
3. Inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
4. Sfera zadań publicznych.
5. Udostępnianie informacji publicznej w związku z realizacją zadań działalności pożytku publicznego.
6. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
7. Powierzanie i wspieranie zadań.
8. Otwarty konkurs ofert.
9. Wyjątki od procedury konkursowej.
10. Wniosek o realizację zadania publicznego.
11. Treść oferty.
12. Rozpatrywanie ofert.
13. Umowa.
14. Kontrola realizacji zadania.
15. Sprawozdanie z wykonania zadania.
16. Małe zlecenia.
17. Zadania zlecane na podstawie ustaw odrębnych.
18. Dotacja.
19. Procedura zwrotu dotacji.
20. Dyskusja.
21. Zakończenie.

Forma szkolenia
 Szkolenie przeprowadzone będzie w formie online w wymiarze 4 godzin. Każdy ze zgłoszonych uczestników otrzyma link umożliwiający wzięcie udziału w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe na podany adres e-mail.
Co zawierają materiały szkoleniowe ?
Materiały szkoleniowe zawierają :
 Wyciągi z obowiązujących przepisów prawa
 Wzory dokumentów
 Praktyczne wyjaśnienia

Prowadzący szkolenie
 radca prawny Łukasz Jaroszewski, specjalista w zakresie samorządu terytorialnego, zajmujący się od 20 lat obsługą prawną urzędów gmin i ich jednostek organizacyjnych,
Termin szkolenia
22 lutego 2023 roku, godz. 10.00.
Koszt szkolenia
Koszt szkolenia wynosi 350 brutto od każdego uczestnika.
Wpłaty należy dokonać na konto FIDES CONSULTING Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
93 1090 1131 0000 0001 4482 8301, na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu.

Dane kontaktowe :
Fides Consulting Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
e-mail : fidesconsultingpl@gmail.com
tel. 62 741 43 87

Zgłoszeń prosimy dokonywać na formularzu zamieszczonym pod linkiem :
https://forms.gle/LgAsR19CEG8gFCH96