Zamówienia publiczne w pierwszych miesiącach 2020 roku. Praktycznie i z przykładami – dzisiaj i w roku 2021.

Szkolenie prawnicze Zamówienia Publiczne

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Rok 2020 to rok przełomowy dla zamówień publicznych. Ostatnie miesiące to z jednej strony liczne zmiany wprowadzone do obowiązującego systemu zamówień publicznych, nowe interpretacje, kolejne przełomowe orzeczenia. Z drugiej zaś to czas, w którym konieczne będzie zgłębienie rozwiązań, które wprowadza do systemu zamówień publicznych uchwalona 11 września nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Jakie wątpliwości rodzą nowe instrumenty? Czy obecne rozwiązania wymagają całkowitego zapomnienia? Gdzie pojawiają się pierwsze nieprawidłowości i błędy? Już teraz wiemy jakie błędy w procedurach elektronicznych są popełniane zarówno przez Zamawiających jak i Wykonawców jak ich uniknąć w przyszłości? Na te najtrudniejsze oraz na wiele innych pytań odpowiemy na szkoleniu.