XV Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego

Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na XV Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego oraz konferencję pt. Współczesne problemy i wyzwania sądownictwa w Polsce!

Wydarzenie odbędzie się w dniach 13-14 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach konferencji planujemy pochylenie się nad szeroko rozumianym sądownictwem, wprowadzonymi w ostatnich latach zmianami oraz planowanymi nowelizacjami. Zachęcamy zatem do zwrócenia uwagi i przygotowania referatów na tematy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych.

Aby wziąć udział w konferencji należy do 21 listopada (do godz. 23:59) wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy:
https://drive.google.com/open?id=1xRKVWv3W0rXjnQivMylTZuVSAXYopANrjV4tOA8z0tg
W ramach zgłoszenia należy przygotować abstrakt nieprzekraczający 300 słów. Informacja zwrotna o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia w trakcie zjazdu zostanie wysłana do Państwa niezwłocznie po zakończeniu rejestracji i ocenie abstraktów.

Przewidywana wysokość opłaty konferencyjnej dla uczestników czynnych wynosi 100 zł (uczestnictwo bierne nie podlega opłacie). Dla zainteresowanych osób organizator może zapewnić nocleg w preferencyjnej cenie.