X Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Współczesne problemy i przyszłe wyzwania prawa morskiego”

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

W dniu 21 kwietnia 2022 roku odbędzie się X Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego zatytułowana „Współczesne problemy i przyszłe wyzwania prawa morskiego” organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.
X Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Współczesne problemy i przyszłe wyzwania prawa morskiego”jest poświęcona zagadnieniom, które mają istotne znaczenie dla współczesnego prawa morskiego oraz jego rozwoju.Rola międzynarodowego prawa morskiego jest współcześnie ważniejsza niż kiedykolwiek, w szczególności w aspekcie społeczno-gospodarczym, gdy świat doświadcza wielu kryzysów, a tempo zmian wywiera wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarki morskiej. W trakcie Konferencji w ramach trzech paneli zostaną poruszone wybrane zagadnienia, dotyczące najistotniejszych prawnych i praktycznych oraz społecznych i gospodarczych problemów, a także wyzwań prawa morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej podmiotów żeglugowych wobec dynamicznie zmieniających się uwarunkowań międzynarodowego obrotu morskiego.

Tegorocznej edycji tradycyjnie towarzyszyć będzie Międzynarodowe Seminarium „Roman maritime law” oraz Panel Młodych Naukowców. Obydwa odbędą się dzień wcześniej –tj. 20 kwietnia 2022 roku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, absolwentów, którzy przygotowują rozprawę doktorską do udziału w konkursie na wystąpienie podczas panelu dla młodych naukowców X Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „Współczesne problemy i przyszłe wyzwania prawa morskiego”.
Zadaniem konkursowym jest napisanie treści wystąpienia konferencyjnego o tematyce związanej z tytułem Konferencji. Abstrakt wystąpienia należy nadesłać do 31 marca 2022 r. na adres e-mail: sekretariat@prawo-morskie.pl w formacie PDF. 📩

Do abstraktu wystąpienia należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 do regulaminu) dostępną na stronie: http://prawo-morskie.pl/panel-dla-mlodych-naukowcow/.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga natomiast wcześniejszej rejestracji.Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, dostępne są na stronie internetowej konferencji pod adresem: www.prawo-morskie.pl.