Wybrane Aktualne zmiany w prawie gospodarczym oraz cyfryzacja spółek i innych organizacji – prawo a nowe technologie

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  Wybrane Aktualne zmiany w prawie gospodarczym oraz cyfryzacja spółek i innych organizacji – prawo a nowe technologie

 • Strona wydarzenia:

  https://www.wzuw.pl

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Data:

  2021-03-11

 • E-mail:

  manager@agencjacity.pl

 • Lokalizacja:

  Warszawa

opis wydarzenia:

Wybrane aktualne zmiany w prawie gospodarczym oraz cyfryzacja spółek i innych organizacji – prawo a nowe technologie

Konferencja ma formę panelu dyskusyjnego.

1. Nowa/stara rzeczywistość, czyli spotkania zdalne. Zasady udziału w zgromadzeniu spółki kapitałowej z wykorzystaniem nowych technologii

Realizacja potrzeb biznesowych – w sytuacji nagłej czy izolacji
Zarządzanie spotkaniami zdalnymi
Interakcja z uczestnikami w trakcie spotkań zdalnych (e-WZA)
Możliwość uczestnictwa w posiedzeniach zarządu i rady nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz udziału w zgromadzeniach wspólników i w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – w świetle ostatnich zmian przyjętych w związku z epidemią koronawirusa,
Praktyczne aspekty przygotowania się do zdalnego organizowania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, jak również zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,

2. Cyfryzacja usług i procedur związanych z obsługą prawną
Start-up (startup) oraz Prosta Spółka Akcyjna. Organizacja startapów. Nowość Prosta Spółka Akcyjna. Zmiana Kodeksu spółek handlowych. Przepisy mają obowiązywać w 2021 r. P.S.A. może być wykorzystana przez przedsiębiorców do pozyskiwania funduszy typu venture capital.
Dematerializacja akcji. Czy spółki akcyjne i komandytowo – akcyjne są nadal atrakcyjne
Zmiany opodatkowania niektórych podmiotów gospodarczych. ZUS od umów o dzieło.

3. Cyberbezpieczeństwo i ryzyka związane z e-usługami prawnymi
Cyberbezpieczeństwo. Rozwiązania mające na celu uchronić przedsiębiorcę przed cyberatakami.