„Współczesne wyzwania i odpowiedzialność państw w kontekście globalnej ochrony środowiska”

Współczesne wyzwania i odpowiedzialność państw w kontekście globalnej ochrony środowiska

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  „Współczesne wyzwania i odpowiedzialność państw w kontekście globalnej ochrony środowiska”

 • Strona wydarzenia:

  kn.pmp.umk@gmail.com

 • Kategoria:

  Konferencja

 • Data:

  2019-05-23

 • E-mail:

  kn.pmp.umk@gmail.com

 • Data zakończenia:

  2019-03-24

 • Lokalizacja:

  Toruń

opis wydarzenia:

Ogólnopolska konferencja ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu prawnomiędzynarodowej ochrony środowiska naturalnego. Podjęta tematyka podyktowana została chęcią refleksji nad kwestiami poruszonymi podczas Szczytu Klimatycznego „COP24” w Katowicach.

Podstawowym celem konferencji jest wnikliwe zdefiniowanie problemu oraz zaproponowanie takich rozwiązań prawnych, które zyskają akceptację społeczną, a w konsekwencji pozwolą na realizację oczekiwań zarówno konsumenckich, jak i przyrodniczych.

Efektem wygłoszonych referatów oraz paneli dyskusyjnych będą wypracowane wnioski oraz rekomendacje, które zostaną przekazane grupom itinerariuszy m.in. parlamentarzystom (np. Komisji Ochrony Środowiska). Będzie to zaczyn do analiz prawnych, w konsekwencji czego pojawią się nowe inicjatywy legislacyjne. Ponadto, aby propozycje zmian nie były oderwane od opinii społecznej, zostaną one przekazane do środków masowego przekazu.

23-24 maja 2019r.
Sala Posiedzeń Rady Wydziału, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Udział czynny:
Abstrakty prosimy nadsyłać na adres: kn.pmp.umk@gmail.com do 26 kwietnia 2019r.
Opłata konferencyjna wynosi 70 zł (wkrótce numer konta zostanie podany)
Uczestnikom wygłaszającym referat będą wydawane certyfikaty.

Udział bierny jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału!