WEBINARIUM: Aspekty prawne związane z rozwojem OZE

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Zapraszamy bardzo serdecznie na nasze kolejne spotkanie!

Odnawialne źródła energii są popularnym tematem nie tylko w środowisku energetycznym. Coraz więcej osób zaczyna się interesować tym zagadnieniem, a branże energochłonne zaczynają z nich coraz częściej korzystać. W ciągu ostatnich lat na całym świecie przybyło wiele gigawatów mocy pochodzącej z OZE. Unia Europejska dąży do neutralności klimatycznej i naciska państwa członkowskie do transformacji energetycznej, gdzie kluczową rolę będą odgrywać właśnie źródła zielonej mocy.

Za rozwojem odnawialnych źródeł energii idzie wiele potrzeb do uregulowania. Jedną z nich, a zarazem najważniejszą są aspekty prawne.

Z tego też powodu zapraszamy na webinarium pt. „Aspekty prawne związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii”. Poprowadzi je dla nas radca prawny Michał Sznycer, partner kancelarii MGS LAW. Brał on bezpośredni udział we wszystkich projektach MGS LAW związanych z branżą OZE, w tym także w proces negocjacji umów PPA/cPPA i CPA oraz umów towarzyszących. Jest wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Energetyki, koordynatorem Forum Energii i Klimatu. Od 2009 roku członkiem Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) oraz jego Komisji Rewizyjnej. Jest członkiem Zespołu ds. OZE, Kogeneracji i Efektywności Energetycznej (ZOKE) oraz Komitetu Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej (KDP TOE). Członek Rady OZE przy Konfederacji LEWIATAN. Z ramienia Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych odpowiada za obszar legislacyjny i regulacyjny, w tym w relacji do legislacji zarówno krajowej, jak i unijnej.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM. Link do spotkania: https://tiny.pl/7krdf

Do zobaczenia!