Warsztaty: Tworzenie skargi kasacyjnej do NSA

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Zapraszamy wszystkich prawników i studentów prawa na wyjątkowe warsztaty z tworzenia skargi kasacyjnej do NSA. Zajęcia odbywają się online (MS Teams) i są prowadzone przez Dr Katarzynę Myślińską (starszą asystentkę sędziego WSA w Krakowie oraz wykładowczynię Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). Kurs jest certyfikowany, co pozwala wzbogacić swoje CV oraz nabyć praktyczne umiejętności, które w zakresie pisania skargi kasacyjnej do NSA wśród prawników są umiejętnością rzadką i pożądaną.

Kiedy odbędą się warsztaty?
Czwartek – 9.09.2021 w godz. 18:30-21:30.

O czym będzie mowa?

Skarga kasacyjna jako środek odwoławczy od orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego

Niniejszy kurs będzie przydatny w równym stopniu dla praktyków stosujących w swojej pracy zawodowej P.p.s.a., jak również aplikantów przygotowujących się do egzaminu końcowego. Zostanie na nim omówiona skarga kasacyjna jako środek odwoławczy od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych z uwzględnieniem sposobu jej konstrukcji, wyjaśnieniu pojęć użytych przez ustawodawcę. Kursantom zostaną przekazane praktyczne wskazówki poparte licznym orzecznictwem sądów administracyjnych.

1/ Opis orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych od których przysługuje skarga kasacyjna

2/ Jak poprawnie konstruować skargę kasacyjną biorąc pod uwagę treść art. 174 P.p.s.a.

a/ na czym polega naruszenie prawa materialnego przez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie. Odpowiedź na pytanie czym różni się błędna wykładnia od niewłaściwego zastosowania? (studium orzecznictwa)

b/ na czym polega naruszenie przepisów postępowania, którego mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (na przykładzie orzecznictwa sądów administracyjnych).

3/ Elementy składowe skargi kasacyjne, braki formalne skargi kasacyjnej, sposób ich uzupełnienia

4/ Sposób orzekania Naczelnego Sadu Administracyjnego przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej. Rodzaje orzeczeń, którego mogą zapaść przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej

5/ Zakres rozpoznawania skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny przez pryzmat treści art. 183 P.p.s.a. Uwypuklenie różnicy pomiędzy treścią art. 134 P.p.s.a. (rozpoznawanie skargi przez Sąd I instancji), a treścią art. 183 P.p.s.a. Dlaczego NSA rozpoznaje skargę kasacyjną „w granicach skargi kasacyjnej” i co to oznacza w praktyce.

Jaki jest koszt udziału?
Koszt wzięcia udziału w warsztatach to 149 zł – aby uzyskać 10% rabatu od tej ceny należy podać przy rejestracji kod rabatowy WN10.

Jak wziąć udział w warsztatach?
Napisz e-mail na adres: kontakt@think-make.pl w którym podasz swoje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz informację, że jesteś zainteresowana(y) wzięciem udziału w warsztatach. Jeśli potrzebujesz fakturę, również o tym koniecznie napisz.