VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Postępowania Karnego

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Szanowni Państwo,

Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studenckie Koło Nauk Penalnych mają zaszczyt zaprosić do udziału w „VII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Postępowania Karnego”, który odbędzie się 6-7 czerwca 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Postępowania Karnego skierowany jest do studentów Prawa uczelni publicznych, realizujących w roku akademickim 2018/2019 przedmiot Postępowanie Karne.

W konkursie może wziąć udział dwóch studentów z każdego Wydziału Prawa. Zgłoszeń dokonują pracownicy Katedry/Zakładu Postępowania Karnego zainteresowanego Wydziału, natomiast sposób wyłonienia uczestników konkursu Organizatorzy pozostawiają w gestii kadry naukowej danej jednostki.

Konkurs składa się z dwóch etapów podzielonych na dwa dni. Pierwszy z nich polega na rozwiązaniu testu. Do drugiego, finałowego etapu przechodzą studenci, którzy w pierwszej turze uzyskali najwięcej punktów. Finał konkursu będzie polegać na odpowiedzi ustnej przed Komisją Konkursową na dwa losowo wybrane pytania, sprawdzające wiedzę ogólną i umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących procedury karnej.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Regulamin konkursu został umieszczony na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB w zakładce “KONKURSY”.