VI ODNS – „Muzyka a Prawo”

VI ODNS - „Muzyka a Prawo”

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

ELSA Opole wraz z kołem naukowym Ochrony Prawa Prywatnego i Własności Intelektualnej „Copyright” ma zaszczyt zaprosić Państwa na VI Ogólnopolskie Dni Nauk Sądowych: Muzyka a Prawo, które odbędą się dnia 7 maja 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Obecne wydarzenie jest szóstą edycją Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.

W tym roku uwagę odbiorcy pragniemy skupić na problematyce związanej z utworem muzycznym i jego ochronie przez obecnie obowiązujące regulacje prawne.
Coraz powszechniejsze stają się sprawy związane z nielegalnym wykorzystaniem cudzego utworu – plagiatem, z bezprawnym użyciem fragmentu wcześniej dokonanego nagrania tzw. samplingiem, jak również udostępnianiem utworu w sieci internetowej bez zgody autora.

➡️ Konferencja będzie się składać z dwóch paneli – studencki i doktorancki,
w związku z czym pragniemy ogłosić konkursu na wystąpienie podczas konferencji.

Następnego dnia tj. 8 maja 2019 r. po części teoretycznej planowana jest również część praktyczna w formie zajęć warsztatowych, które zostaną przeprowadzone przez praktyków i naukowców z różnych miast Polski.