Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Cel i przedmiot konferencji: Przedmiotem konferencji jest analiza praktyki działania przepisów o upadłości konsumenckiej w kontekście realizowania celów prawa upadłościowego. Obowiązujące od 24 marca 2020r. znowelizowane przepisy o postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej wywołują wiele rozbieżności orzeczniczych i interpretacyjnych. Podczas konferencji zostaną poruszone najistotniejsze problemy stosowania nowej regulacji, w tym również problemy związane z obowiązkiem stosowania od 1 grudnia 2021r. systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie upadłościowe