UMOWA O PRACĘ 2023

Podstawowe informacje

 • Wydarzenie:

  UMOWA O PRACĘ 2023

 • Strona wydarzenia:

  https://forms.gle/emfjuZkzEcZLs64g9

 • Kategoria:

  Szkolenie

 • Data:

  2023-02-03

 • E-mail:

  fidesconsultingpl@gmail.com

 • Lokalizacja:

  ONLINE

opis wydarzenia:

UMOWA O PRACĘ 2023
Umowa o pracę to podstawowe źródło stosunku pracy. Prawidłowe jej nawiązanie i rozwiązanie pozwala uniknąć poważnych konsekwencji. Dlatego ważna jest znajomość tej instytucji prawa pracy. Rok 2023 to zmiany w tym zakresie związane z nowelizacją Kodeksu pracy wynikającą z konieczności implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105).
Stan obecny i wprowadzane zmiany omówimy na szkoleniu : UMOWA O PRACĘ 2023.
Szkolenie odbędzie się w dniu 3 lutego 2023 roku o godz. 10.00.

Dla kogo szkolenie ?
Szkolenie przewidziane jest dla osób odpowiedzialnych w urzędach i przedsiębiorstwach za wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.

Jaki jest cel szkolenia ?

Celem szkolenia jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie przepisów związanych nawiązywaniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umowy o pracę, w oparciu o obowiązujące przepisy, z uwzględnieniem wprowadzanych zmian.
Program szkolenia
1) Pojęcie stosunku pracy.
2) Umowa o pracę jako źródło stosunku pracy.
3) Okres na jaki zawierana jest umowa o pracę – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
4) Umowa na okres próbny – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
5) Umowa na czas określony.
6) Umowa na czas nieokreślony.
7) Dzień rozpoczęcia pracy – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
8) Możliwość pozostawania pracownika w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy.
9) Treść i forma umowy o pracę – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
10) Obowiązki informacyjne pracodawcy – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
11) Obowiązki informacyjne przed wyjazdem pracownika do pracy poza granice kraju.
12) Umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
13) Wniosek pracownika o zmianę warunków pracy.
14) Katalog przyczyn, które nie mogą być podstawą rozwiązania stosunku pracy.
15) Ciężar dowodu co do przyczyny rozwiązania umowy o pracę – wniosek pracownika
o wskazanie przyczyn rozwiązania umowy o pracę.
16) Sposoby rozwiązania umowy o pracę.
17) Terminy wypowiedzenia umowy o pracę.
18) Uzasadnienie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
19) Skrócenie z okresu wypowiedzenia i zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
20) Dni wolne na poszukiwanie pracy.
21) Obowiązek zawiadomienia o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę organizacji związkowej – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
22) Ochrona przed wypowiedzeniem i wyłączenia ochrony.
23) Wypowiedzenie zmieniające i czasowe powierzenie obowiązków.
24) Odwołanie od wypowiedzenia i orzeczenia sądu – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
25) Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.
26) Wysokość odszkodowania – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
27) Odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy terminowej – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
28) Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
29) Uprawnienia pracownika i pracodawcy w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
30) Wygaśnięcie umowy o pracę.
31) Obowiązki informacyjne pracodawcy – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
32) Zasady odbywania szkoleń – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
33) Świadectwo pracy.
34) Prawo do przerwy – stan aktualny i wprowadzane zmiany.
35) Dodatkowe zwolnienie od pracy.
36) Dyskusja.
37) Zakończenie.

Forma szkolenia
Szkolenie przeprowadzone będzie w formie online w wymiarze 4 godzin. Każdy ze zgłoszonych uczestników otrzyma link umożliwiający wzięcie udziału w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe na podany adres e-mail.

Co zawierają materiały szkoleniowe ?
Materiały szkoleniowe zawierają :
Wyciągi z obowiązujących przepisów prawa
Wzory dokumentów
Praktyczne wyjaśnienia

Prowadzący szkolenie
radca prawny Łukasz Jaroszewski specjalizujący się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców.

Termin szkolenia

3 lutego 2023 roku, godz. 10.00.

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia wynosi 320 zł brutto od każdego uczestnika.
Wpłaty należy dokonać na konto FIDES CONSULTING Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
93 1090 1131 0000 0001 4482 8301, na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu.

Dane kontaktowe :
Fides Consulting Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew
e-mail : fidesconsultingpl@gmail.com
tel. 62 741 43 87

Zgłoszeń prosimy dokonywać na formularzu zamieszczonym pod linkiem
https://forms.gle/emfjuZkzEcZLs64g9