Trademark Infringement Online – kurs z Prof. Ofodile (J.S.D., LL.M., Harvard Law School)

Podstawowe informacje

opis wydarzenia:

Wiesz czym są domain squatting, combo squatting, typosquatting i domeny-sobowtóry?
Lista rodzajów naruszeń znaków towarowych, które występują w Internecie, staje się coraz dłuższa.
Naruszenie znaku towarowego w Internecie ma również miejsce w sytuacji bezprawnego użycia go w tekście reklamy, słowach kluczowych, hashtagach, memach oraz jako fałszywej nazwy użytkownika na platformach społecznościowych.
Istnieje nieskończona liczba możliwości użycia i niewłaściwego wykorzystania cennych znaków towarowych danej marki w Internecie, pociągając za sobą straty finansowe i wizerunkowe.
Kurs “𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞𝐦𝐚𝐫𝐤 𝐈𝐧𝐟𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝐑𝐞𝐚𝐥-𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐄-𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐞 𝐋𝐚𝐰𝐲𝐞𝐫𝐬” z Prof. Ofodile (absolwentką Harvard Law School) pokaże Ci 𝐰𝐲𝐳𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚, 𝐣𝐚𝐤𝐢𝐞 𝐞-𝐛𝐢𝐳𝐧𝐞𝐬𝐲 𝐧𝐚𝐩𝐨𝐭𝐲𝐤𝐚𝐣𝐚̨ 𝐩𝐫𝐳𝐲 𝐨𝐤𝐚𝐳𝐣𝐢 𝐮𝐳̇𝐲𝐭𝐤𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐢 𝐨𝐜𝐡𝐫𝐨𝐧𝐲 𝐬𝐰𝐨𝐢𝐜𝐡 𝐳𝐧𝐚𝐤𝐨́𝐰 𝐭𝐨𝐰𝐚𝐫𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡 𝐰 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐜𝐢𝐞, 𝐚 𝐭𝐚𝐤𝐳̇𝐞 𝐰𝐲𝐩𝐨𝐬𝐚𝐳̇𝐲 𝐂𝐢𝐞̨ 𝐰 𝐧𝐚𝐫𝐳𝐞̨𝐝𝐳𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐚𝐰𝐧𝐞, 𝐤𝐭𝐨́𝐫𝐞 𝐰𝐲𝐤𝐨𝐫𝐳𝐲𝐬𝐭𝐚𝐬𝐳 𝐰𝐚𝐥𝐜𝐳𝐚̨𝐜 𝐳 𝐢𝐜𝐡 𝐧𝐚𝐫𝐮𝐬𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚𝐦𝐢.
Z uwagi na transgraniczny charakter e-handlu, kurs prowadzony jest z praktycznego i porównawczego punktu widzenia prawa europejskiego, amerykańskiego i międzynarodowego.

🗓 𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Szkolenie odbędzie się w czasie rzeczywistym w sobotę 11 maja (13:00-17:00) online na platformie Zoom.
Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania prowadzącej pytań. Profesor Profesor Uché Ofodile będzie łączyć się z nami w czasie rzeczywistym ze Stanów Zjednoczonych.

📍𝐃𝐋𝐀𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐖𝐀𝐑𝐓𝐎?
✓Zdobędziesz wiedzę na temat różnych rodzajów naruszeń znaków towarowych występujących w e-commerce.
✓Zapoznasz się z prawem Unii Europejskiej, prawem Stanów Zjednoczonych i prawem międzynarodowym regulującym stosowanie i konsekwencje naruszeń znaków towarowych w sferze e-commerce.
✓Poznasz przydatne sposoby służące dochodzeniu roszczeń w sytuacji naruszenia znaku towarowego w Internecie (jednocześnie poznasz zalety i wady każdego z tych sposobów).
✓Dowiesz się, jak bronić swoich klientów gdy to oni zostaną oskarżeni o naruszenie cudzego znaku towarowego w Internecie.
✓Zmierzysz się z najaktualniejszymi problemami z zakresu prawa znaków towarowych w sferze e-commerce.

➡️𝐖𝐘𝐒𝐎𝐂𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐊𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐊𝐔𝐑𝐒𝐔
𝐒𝐨𝐛𝐨𝐭𝐚 (𝟏𝟑.𝟎𝟎-𝟏𝟕.𝟎𝟎)
I. Znaki towarowe
– Czym jest znak towarowy?
– Funkcje znaku towarowego
– Strong marks (silne znaki) a Weak marks (słabe znaki) i ich prawne konsekwencje
– Rejestracja znaku towarowego
– Naruszenie znaku towarowego
II. Znaki towarowe w e-commerce (handlu elektronicznym)
– Korzyści płynące ze znaków towarowych stosowanych w e-commerce
– Wyzwania stojące przed znakami towarowymi w e-commerce
III. Naruszenie znaku towarowego online
– Typy naruszeń znaków towarowych online
– Dowody na naruszenia znaku towarowego online
IV. Metody dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia znaku towarowego online (w tym istotne plusy i minusy każdej z tych metod)
– Arbitraż międzynarodowy za pośrednictwem Międzynarodowego Systemu Arbitrów Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN)
– Prawo krajowe/sądy krajowe
-Mechanizmy zgodności międzynarodowych dostawców Internetu (Internet Service Providers Compliance Mechanisms)
– Prywatne inicjatywy platform służących do e-handlu (np. Amazon Brand Registry)
– Narzędzia do monitorowania online i działania post-monitorujące
V. Kiedy Twój klient staje przed zarzutem naruszenia znaku towarowego online: najskuteczniejsze sposoby obrony
VI. Podsumowanie szkolenia
VII. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A) z Prof. Ofodile

📕𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀Ł𝐘 𝐃𝐎 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐈 𝐖Ł𝐀𝐒𝐍𝐄𝐉
Uczestnicy otrzymają zestaw przydatnych materiałów, które można wykorzystać do nauki własnej także po zakończeniu kursu.

👩🏼‍🏫𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐀̨𝐂𝐀
Profesor Uché Ofodile jest absolwentką Harvard Law School i University College London. W latach 2021-2022 była Senior Fellow w Kennedy School of Government na Harvard University. Prowadziła wykłady na wielu uniwersytetach na całym świecie, w tym na Columbia University, Tufts University i American University of Armenia. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród, w tym nagród przyznanych przez Harvard Law School, Carnegie Council on Ethics and International Affairs, American Bar Association Section of International Law oraz Albert Einstein Institution.
Profesor Ofodile jest autorką licznych rozdziałów książkowych, artykułów i esejów. Jej artykuły ukazywały się w czasopismach prawniczych takich jak Michigan Journal of International Law, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Yale Journal of Law and Development, International Legal Materials, The International Lawyer, Transnational Dispute Management, UC Davis Law Review-Online. Obecnie jest zaś profesorem prawa na University of Arkansas School of Law w Fayetteville, gdzie wykłada prawo międzynarodowe i prawo własności intelektualnej.

✅𝐂𝐄𝐑𝐓𝐘𝐅𝐈𝐊𝐀𝐓
Wszystkie nasze szkolenia są oficjalnie certyfikowane. Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu Center for American Studies.
Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn.
Certyfikat zawiera również nazwisko prowadzącego szkolenie oraz wskazanie liczby odbytych godzin szkoleniowych. Nasze certyfikaty są powszechnie uznawane w ramach realizacji obowiązku samodoskonalenia zawodowego.

➡️𝐊𝐎𝐒𝐙𝐓 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐀
❗Dla uczestników zarejestrowanych w ramach puli nr I (czyli do 23.59 dnia 4 maja 2024*) koszt udziału w kursie to tylko 319 PLN❗
Dla uczestników zarejestrowanych w ramach puli nr II (czyli do 23.59 dnia 7 maja 2024), koszt udziału w kursie to 419 PLN.
Link do bezpiecznych e-płatności (BLIK, Przelewy24, karta):
buy.stripe.com/8wM14l9q10rp1WgaNk
Opłatę wnieść można także przelewem na konto:
Center For American & European Studies
32 2530 0008 2022 1070 0570 0001
NestBank
Tytuł przelewu: Trademarks in English course –
*Warunkiem rejestracji w danej puli jest rejestracja oraz uiszczenie opłaty za kurs we wskazanym terminie.

✍️𝐏𝐑𝐎𝐒𝐓𝐀 𝐑𝐄𝐉𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐍𝐀 𝐊𝐔𝐑𝐒
Rejestracja na kurs:
https://www.cfasofficial.com/pl/szkolenia-specjalistyczne/trademark-infringement-online-law-course-with-prof?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1tQD3X3qiluNdrSvgokgUgciHMMTB7D11fyi13THzvU1HRsywhz851mmU_aem_AR9rmRK8eSD2F7l6_8hmes8K7v8CKXskj5RfX89PMhsX7LvJEaKBfZ1Rv8IelY678C2bpoYrihe_7_PT1HbJZome
Po dokonaniu zgłoszenia przez znajdujący się na stronie formularz, automatycznie otrzymają Państwo odpowiedź o wpłynięciu danych do systemu.
Sugerujemy nie zwlekać z rejestracją – liczba miejsc jest ograniczona (zapisy przyjmujemy do wyczerpania miejsc).

➡️𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatorki kursu, pani Rity Tomala, na adres tomala@cfasofficial.com
Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia online!